Psoriasisgigt

 • Bevægelse i vand
  Nyttig viden

  En diagnose med psoriasisgigt kan føles som et hårdt slag. Det kan være svært at få en hverdag med daglige smerter til at fungere, og det kan især være svært ikke længere at holde til det, man kunne før. Men der er muligheder for både selv at gøre noget og for at få hjælp af det offentlige system til et godt og aktivt liv med psoriasisgigt. Her får du et overblik.

 • Livsstil
  Nyttig viden

  Psoriasis er en kompleks sygdom. Det er i virkeligheden ikke én sygdom, men består af mange forskellige sygdomme. Derfor er det også et komplekst forskningsfelt, slår Professor og overlæge dr.med. ved Aarhus Universitet Bent Winding Deleuran fast. Han giver her et indblik i den nyeste forskning inden for psoriasisgigt. For hvad står øverst på forskernes ønskeseddel, når det kommer til fremtidens forskning og viden om psoriasisgigt?

 • Gigtsmerter
  Nyttig viden

  Afklaring er altafgørende, hvis du har smerter og hævelse i et eller flere led, som ikke går væk. Oftest kan der gå et stykke tid, før dine symptomerne resulterer i en diagnose. Det er derfor vigtigt, at du søger hjælp hos din alment praktiserende læge, som kan henvise dig til en gigtlæge, så du kan få afklaret, om det er psoriasisgigt eller en anden sygdom eller helbredsproblem, du har. Det er en gigtlæge, som stiller diagnosen.

 • Behandling
  Nyttig viden

  Psoriasisgigt er en gigtsygdom, der ikke kan kureres. Den kan behandles med medicin, der kan dæmpe betændelsestilstanden i dine led og lindre dine smerter, men behandlingen kan ikke helbrede dig. Oftest vil du afprøve flere behandlinger, før du finder den rette og mest effektive for dig.

 • Psoriasisgigt - ømme håndled
  Nyttig viden

  Mange mennesker oplever ledsmerter på et tidspunkt i deres liv ad den ene eller anden årsag. Hvis du har psoriasis, er det dog særligt vigtigt at være opmærksom på symptomer fra dine led – og kende til tegnene på psoriasisgigt. Men hvornår bør man gå til lægen? Hvordan behandles psoriasisgigt, og hvad kan man selv gøre? Hvordan arbejder Psoriasisforeningen for alle med psoriasisgigt? Dette og mere til får du svar på og gode råd til i temaet her.

 • Fysioterapi
  Nyttig viden

  De kroniske smerter stammer ikke altid fra selve psoriasisgigten. Bent Winding Deleuran, professor i reumatologi ved Aarhus Universitetshospital, har gennem sit virke kontakt til mange psoriasisgigtpatienter, som lider af kroniske smerter. Og fordi der netop er tale om kroniske smerter, handler det ikke altid om at blive smertefri, men om at lære at leve bedst muligt med dem.

 • Psoriasisgigt - ømme håndled
  Nyttig viden

  Kroniske smerter på sundhedsuddannelsernes pensum: Smertesygeplejerske Cecilie Vængebjerg har i en årrække været en del af Køge smertecenters tværfaglige team og aktiv i Smertesagen som bestyrelsesmedlem. Hun har stor viden om den ofte mangelfulde og misforståede tilgang til smertepatienter i det danske sundhedsvæsen. Men også fokus på løsninger.

 • En behandler arbejder med en patients fod, fodterapi.
  Nyhed

  Personer med svær psoriasisgigt er nu sikret fortsat tilskud til fodterapi. Et bredt flertal af folketingets partier har vedtaget en aftale, der afsætter midler til videreførsel af tilskudsordningen, en sag som Psoriasisforeningen i en årrække har kæmpet for i fællesskab med Gigtforeningen.

 • Læge, forsker Maja S. Kragsnæs og overlæge Hans Chr. Horn scanner gigtpatient.
  Nyhed

  Nye teorier går på, at en ’dårlig’ sammensætning af tarmens bakterier kan spille en rolle for udviklingen og forløbet af psoriasisgigt. Et forskerteam på Odense Universitetshospital har på den baggrund undersøgt tarmbakterie-overførsel som behandling. Forsøget er støttet af Psoriasis Forskningsfonden.

 • løbehjul
  Nyttig viden

  Spørgsmål og svar på det mest almindelige spørgsmål om psoriasis og psoriasisgigt

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.