Retningslinjer for Psoriasisforeningens facebook-side og -grupper

Her kan du få overblik over vilkår for brug, persondata og generelle retningslinjer, der gælder, når du besøger eller bruger foreningens facebook-side og -grupper.

Der er enkelte, mindre forskelle på de vilkår, der knytter sig til brugen af vores facebook-side sammenlignet med vores facebook-grupper. Den følgende sektion på siden her vedrører facebook-siden og den efterfølgende vedrører grupper. 

Retningslinjer for Psoriasisforeningens facebook-side: Vedr. vilkår for brug, persondata og generelle retningslinjer

Dette er Psoriasisforeningens officielle facebook-side, siden (og alt indhold herpå) er offentlig tilgængelig og administreres af foreningens landskontor. Psoriasisforeningen er en privat, humanitær forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for de mere end 200.000 med psoriasissygdomme i Danmark. På siden kan du følge foreningens arbejde, vigtigste nyheder og viden på psoriasisområdet og kroniske hudsygdomme.

Ved brug af vores facebook-side samtykker du til en række vilkår bl.a. vedr. persondata samt forpligter dig til at overholde et sæt retningslinjer, alt sammen beskrevet i det følgende – som vi vil anbefale at læse grundigt:

Vilkår vedrørende brug af Psoriasisforeningens facebook-side ift. persondata
 • Deling af persondata via Psoriasisforeningens facebook-side er på eget ansvar. Vi opfordrer dig til at være opmærksom på, hvordan du håndterer potentiel deling af persondata ifm. din brug af vores side fx via kommentarspor. 
 • Vi opfordrer til så vidt muligt at begrænse eller undgå at dele person(-følsomme)oplysninger og/eller opmærksomhed på, hvordan man formulerer sig i den forbindelse, fx gerne i mere generelle vendinger.
 • De data, informationer mv., du deler, og din brug af siden kan gemmes/være synligt meget længe (potentielt på ubestemt tid) – da det fulde omfang af facebooks håndtering og behandling af data er ukendt.
 • Psoriasisforeningen sletter som udgangspunkt ikke data fx kommentarer eller opslag, medmindre den finder behov for dette i specifikke tilfælde.
 • Psoriasisforeningen behandler eller gemmer ikke personoplysninger fra brugerne af vores facebook-side (udover de oplysninger medlemmer af foreningen selv måtte have afgivet direkte til foreningen ifm. oprettelse/varetagelse af medlemskab).
 • Du har som bruger af siden selv ansvar for at slette evt. tidligere opslag/kommentarer/likes og andre data, du måtte have delt via din brug af siden.
 • Specifikke henvendelser vedr. dit medlemskab af Psoriasisforeningen og eventuelle opdateringer/ændringer skal ske til Psoriasisforeningens landskontor fx på kontakt@psoriasis.dk
Vedrørende generel brug af Psoriasisforeningens facebook-kanaler (side og grupper) herunder omgangstone, reklame/anbefalinger mv.
 • Vi tolererer ikke unødigt negativ/konfrontativ, upassende eller stødende sprogbrug, adfærd eller indhold. Det er påkrævet, at man fører en saglig og sober tone, hvis man vil indgå i debatten på vores platforme. 
 • Reklame er ikke tilladt. Opslag eller kommentarer, der uden forudgående aftale med Psoriasisforeningens landskontor reklamerer eller på anden utidig vis henviser til produkter, ydelser eller medlemskab/støtte til andre organisationer, vil blive slettet.
 • Direkte anbefalinger eller opfordringer til at prøve/anvende specifikke præparater, om det er lægemidler, naturpræparater eller andre alternative midler, accepteres ikke. Man må som bruger gerne dele viden om produkter, egne erfaringer med behandlinger m.v., men grænsen går ved direkte at skrive fx ”Du skulle tage at prøve det her”. Det er forbundet med risici og etiske problematikker at anbefale produkter eller behandlinger til andre, når det ikke sker på et sundhedsfagligt grundlag.

Bemærk: Psoriasisforeningen forbeholder sig retten til at vurdere, om et opslag, kommentar eller anden handling mv. strider mod vores retningslinjer eller ønsker til brug af siden og tilsvarende til at slette eller moderere, som foreningen finder det nødvendigt/passende. Gentagne eller grove overskridelser kan føre til blokering/udelukkelse. 

NB. Har du spørgsmål? Kommentarer til nyheder og opslag på facebook er selvfølgelig i orden – men har du specifikke spørgsmål, du ønsker svar på, bør de stilles direkte til Psoriasisforeningen via vores hjemmeside/mail, som har en sikker forbindelse. Så kan vi bedst hjælpe dig – også af hensyn til persondatasikkerhed.

Retningslinjer for Psoriasisforeningens facebook-grupper: Vedr. vilkår for brug, persondata og generelle retningslinjer

Dette er en lukket gruppe tilhørende Psoriasisforeningen, gruppen administreres af foreningens landskontor. Psoriasisforeningen er en privat, humanitær forening, der arbejder for at forbedre vilkårene for de mere end 200.000 med psoriasissygdomme i Danmark. I gruppen kan du udveksle erfaringer med andre og følge udvalgte aspekter af foreningens arbejde og vigtigste nyheder på psoriasisområdet.

Ved brug af vores facebook-gruppe samtykker du til en række vilkår bl.a. vedr. persondata samt forpligter dig til at overholde et sæt retningslinjer, alt sammen beskrevet i det følgende – som vi vil anbefale at læse grundigt:
 

Vilkår vedrørende brug af Psoriasisforeningens facebook-gruppe ift. persondata
 • Deling af persondata via Psoriasisforeningens facebook-gruppe er på eget ansvar. Vi opfordrer dig til at være opmærksom på, hvordan du håndterer potentiel deling af persondata ifm. din brug af vores gruppe fx via kommentarspor. 
 • Vi opfordrer til så vidt muligt at begrænse eller undgå at dele person(-følsomme)oplysninger og/eller opmærksomhed på, hvordan man formulerer sig i den forbindelse, fx gerne i mere generelle vendinger.
 • De data, informationer mv., du deler, og din brug af gruppen kan gemmes/være synligt meget længe (potentielt på ubestemt tid) – da det fulde omfang af facebooks håndtering og behandling af data er ukendt.
 • Psoriasisforeningen sletter som udgangspunkt ikke data fx kommentarer eller opslag, medmindre den finder behov for dette i specifikke tilfælde.
 • Psoriasisforeningen behandler eller gemmer ikke personoplysninger fra brugerne af vores facebook-gruppe (udover de oplysninger medlemmer af foreningen selv måtte have afgivet direkte til foreningen ifm. oprettelse/varetagelse af medlemskab). 
 • Du har som bruger af gruppen selv ansvar for at slette evt. tidligere opslag/kommentarer/likes og andre data, du måtte have delt via din brug af gruppen.
 • Du må ikke dele ud af data og opslag fra gruppen andre steder på facebook, internettet eller til udenforstående, medmindre det er information, der åbenlyst i forvejen er offentligt kendt/tilgængeligt (fx links og arrangementer fra Psoriasisforeningen) og uden persondata fra gruppens medlemmer.
 • Specifikke henvendelser vedr. dit medlemskab af Psoriasisforeningen og eventuelle opdateringer/ændringer skal ske til Psoriasisforeningens landskontor fx på kontakt@psoriasis.dk
Vedrørende generel brug af Psoriasisforeningens facebook-kanaler (side og grupper) herunder omgangstone, reklame/anbefalinger mv.
 • Vi tolererer ikke unødigt negativ/konfrontativ, upassende eller stødende sprogbrug, adfærd eller indhold. Det er påkrævet, at man fører en saglig og sober tone, hvis man vil indgå i debatten på vores platforme. 
 • Reklame er ikke tilladt. Opslag eller kommentarer, der uden forudgående aftale med Psoriasisforeningens landskontor reklamerer eller på anden utidig vis henviser til produkter, ydelser eller medlemskab/støtte til andre organisationer, vil blive slettet.
 • Direkte anbefalinger eller opfordringer til at prøve/anvende specifikke præparater, om det er lægemidler, naturpræparater eller andre alternative midler, accepteres ikke. Man må som bruger gerne dele viden om produkter, egne erfaringer med behandlinger m.v., men grænsen går ved direkte at skrive fx ”Du skulle tage at prøve det her”. Det er forbundet med risici og etiske problematikker at anbefale produkter eller behandlinger til andre, når det ikke sker på et sundhedsfagligt grundlag.

Bemærk: Psoriasisforeningen forbeholder sig retten til at vurdere, om et opslag, kommentar eller anden handling mv. strider mod vores retningslinjer eller ønsker til brug af gruppen og tilsvarende til at slette eller moderere, som foreningen finder det nødvendigt/passende. Gentagne eller grove overskridelser kan føre til blokering/udelukkelse. 

NB. Har du spørgsmål? Kommentarer til nyheder og opslag på facebook er selvfølgelig i orden – men har du specifikke spørgsmål, du ønsker svar på, bør de stilles direkte til Psoriasisforeningen via vores hjemmeside/mail, som har en sikker forbindelse. Så kan vi bedst hjælpe dig – også af hensyn til persondatasikkerhed.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.