Mentalt helbred

Mental sundhed

Når ens krop er fyldt med pletter, er det meget forståeligt og meget almindeligt, at man oplever perioder med frustration og afmagt, og måske endda en følelse af lede over sin krop. Det er du ikke alene med!

Så hvordan kommer man så oven på igen? Det, der virker for nogle, virker ikke for andre. Er man presset og i mentalt underskud, er det ikke altid, at velmenende råd er lige velkomne. Budskabet er det samme; giv aldrig op! 

Sæt ord på dine kvaler

I de perioder hvor psoriasis og psoriasisgigt blusser op, kan det hjælpe at få sat ord på sine følelser og tale med venner og familie, så de har en mulighed for at hjælpe. Ofte aner de ikke, hvorfor du hænger med hovedet. Og de er måske selv bange for at snakke om din sygdom af frygt for at overskride dine grænser.

Brug ikke din sygdom som undskyldning

Det er vigtigt, at man ikke giver psoriasis skylden for alle dårligdomme i livet. Alle mennesker oplever tidspunkter, hvor livet ikke går i den retning, man ønsker. Om man har en kronisk sygdom eller ej, så vil der være perioder i livet hvor man oplever sorg, nederlag og skuffelser.

Fjern fokus fra psoriasis

Mange psoriasispatienter kan bevidst eller ubevidst have en tendens til at isolere sig fra omverdenen. Når man dyrker idræt eller en hobby, er det ofte sporten eller hobbyen, der er i fokus, og ikke kroppens udseende. Det kan også gøre det nemmere at møde andre mennesker, fordi man helt naturligt har noget at snakke om, og lave sammen. 

Det kan umiddelbart virke svært ”bare” at finde sig en hobby, hvis man ikke har en i forvejen. Der er uendelig mange tilbud, så hvad skal man vælge?  Et godt bud er, at holde øje med, hvad der for dig virker spændende og interessant.

Støder du på noget, der umiddelbart giver dig energi, godt humør, og lyst til at vide mere, så er det en god retning at kigge i, om det så er en sport, et nyt sprog, et aftenskolekursus, frivilligt arbejde, eller noget helt femte.  

Planlæg hverdagen

Det kan være svært at acceptere, at det man gerne vil, kan koste en masse tid. Og at det skal planlægges i detaljer. Men det er nødvendigt, hvis man vil nå sine mål.

  • Lav eventuelt en ugeplan, hvor du deler hverdagen op i små og større gøremål. Men husk at bruge noget af krudtet på det, du virkelig har lyst til.
  • Gå en tur i stedet for at vaske gulv, gå til træning i stedet for at støvsuge osv.
  • Hav altid en plan B i baglommen. Man bliver let skuffet, hvis dagen ikke bliver så god, som man havde håbet. 

Hold gang i sexlivet

Har man ondt, eller har man det psykisk dårligt, går det ofte ud over sexlivet. Lyst til erotik kræver både fysisk og psykisk overskud. Til gengæld giver erotikken en masse god energi til kroppen.

Får man ikke talt om dette, vil det før eller siden give knas i forholdet. Rent fysisk kræver det måske lidt fantasi og eksperimenteren at tilpasse erotikken. Og de fleste opdager, at dette faktisk kan være med til at give nye dimensioner i det intime samvær.

Skriv smertedagbog

En smertedagbog er et skema, hvor du hver dag i længere tid noterer, hvad du foretager dig og hvad du tænker, hvem du er sammen med osv. Flere gange om dagen noterer du graden af dine smerter på en skala fra 1-10.

Dagbogen kan give både dig selv og dine behandlere et overblik over smertens mere præcise mønstre – og måske antyde, hvorfor dine smerter er stærke eller svage.

Du finder måske endda ud af, at du skal tage smertestillere på andre tidspunkter for ikke at få ødelagt appetitten eller nattesøvnen. Du opdager måske også, at der er handlemønstre, oplevelser – ja, måske ligefrem personer, der giver dig mere smerte og omvendt.

Søg rådgivning om dit arbejdsliv

Statistisk set ender de færreste psoriasisgigtramte på førtidspension, men det er en kendsgerning, at nogle ikke i længden kan holde pusten i et job på normale betingelser.

Er du usikker på din økonomi og din arbejdsmæssige fremtid, så kontakt socialrådgiver i Psoriasisforeningen. Socialrådgiveren kan hjælpe dig med at finde rundt i junglen af regler og rådgive dig om tilskud til din arbejdsgiver, fleksjob, skånejob, arbejdsprøvninger, pension osv.

Al erfaring siger, at mennesker med psoriasis og psoriasisgigt gennemlever perioder med usikkerhed og tvivl.

Psoriasisforeningen er til for din skyld. Gennem foreningen kan du få hjælp til at tackle både myndigheder og svære, personlige valg. Du har muligheden for at møde ligestillede, der kender psoriasis - i hud og led, ud og ind, og som kan hjælpe med tips og gode råd.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.