Sådan søger du legat til forskning

Psoriasis Forskningsfonden støtter forskning som udbygger, styrker og fremmer forståelsen af psoriasis og forbedrer behandlingen af patienter med psoriasis og psoriasisgigt. Alle ansøgninger, som er forenelige med dette formål, vil komme i betragtning.

Et legat fra Psoriasis Forskningsfonden dækker langtfra altid forskerens samlede projektudgifter. Vores legater har dog vist sig at være en særdeles god døråbner til andre fonde.

Før du søger, læs venligst nedenstående vejledning. Udover projektbeskrivelse og budget, skal du vedlægge din CV, det gør du inde i skemaet. Alle legatansøgere modtager et skriftligt svar på deres ansøgning.

Fondens bestyrelse består af

Niels Jensen, formand, Ove Østerby Hansen, kasserer og Lars Iversen, professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital(AUH) - og med i det tværfaglige team på det nationale Center for Autoimmune Sygdomme på AUH.

Fonden uddeler legater to gange årligt - ansøgningsfrist er den 1. maj og den 15. september.

Vejledning

Psoriasis Forskningsfond støtter epidemiologisk, klinisk og eksperimentel forskning indenfor psoriasis. Klinisk forskning omfatter også psykosocial forskning. Forskere inden for det læge- og naturvidenskabelige område kan søge støtte til egen løn samt videnskabelig og teknisk assistance, apparatur, driftsudgifter m.v. i forbindelse med deres projekt.

Ansøgninger, som har den højeste prioritet omfatter projekter, der bygger bro mellem basal og klinisk forskning (translationel forskning) samt projekter, som vil kunne gavne patienter med psoriasis og psoriasisgigt. Ansøgninger om indirekte støtte til forskning, som for eksempel støtte til kongresrejser, deltagelse i kurser og konferencer, administrationsgebyrer, PhD afgifter, m.fl., vil blive prioriteret lavt.

Ansøgere, som ikke er selvstændige forskere skal udføre projektet under supervision af en seniorforsker, ansat ved den institution, hvor projektet skal gennemføres.

Fondens prioritering af en ansøgning baseres på projektets relevans for psoriasis, metodologisk kvalitet, gennemførlighed og nyhedsværdi samt på ansøgers kvalifikationer og forskningsmiljø. Desuden tages stilling til ansøgningens budget. Beslutningen træffes af den samlede fondsbestyrelse.

Betingelse for at ansøge

Ansøgning sker udelukkende ved hjælp af dette skema. I tilfælde af at projektet er af længere varighed, kan der søges om støtte til forlængelse. Det er en forudsætning, at legatet indbetales på en forskningskonto tilknyttet den institution, hvor projektet gennemføres.

For at kunne modtage et legat, kræves det, at fonden modtager:

- et sammendrag af delresultater, senest et år efter donationens udløb
- sender fonden et sammendrag på letlæseligt lægmandsdansk til brug i vores medier
- en redegørelse for projektets anvendelse.

Legatet må ikke anvendes til andet end det ansøgte formål. Det forventes, at man er villig til at fremlægge sit forskningsresultat ved møder i foreningen, i medlemsmagasinet Hud & Helse, på hjemmesiden og på de sociale medier mod dækning af eventuelle omkostninger.

 

Personlige oplysninger
Kun én fil.
2 GB grænse.
Tilladte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
Nuværende arbejdsplads
Skal projektet udføres på ovenstående arbejdsplads
Projekt oplysninger
Har du fået bevilliget midler fra Psoriasis Forskningsfonden inden for de sidste 5 år til dette eller andre projekter?
Søges der om forlængelse af et eksisterende projekt?
Budget
Detaljeret budget, hvor beløbet for hvert år og anvendelse heraf beskrives
Praktiske forhold
Projektet udføres selvstændigt
Kun én fil.
2 GB grænse.
Tilladte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.