Skole og uddannelse

Der findes en række støtteordninger, når kroniske sygdomme som psoriasis griber ind i hverdagen i en sådan grad, at det får indflydelse på skolegang, ungdomsuddannelse eller studier. – Også til forældre til børn med kroniske sygdomme, som bliver berørt økonomisk. Her får du en oversigt.

Grundskole:

Støttemuligheder til barnet:

I grundskolen har forældre mulighed for at henvende sig til både skole, skoleforvaltning og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i forhold til dialog, rådgivning og evt. iværksættelse af støtteordning til barnet via Specialpædagogisk Støtte (SPS).

Går dit barn i privat- eller friskole, kan skolen søge om tilskud til støtte til dit barn: https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-friskoler-og-privatskoler

Det samme gør sig gældende for efterskoler og frie fagskoler:

https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-efterskoler-og-frie-fagskoler

Støttemuligheder til forældre:

Når et barn rammes af en alvorlig kronisk sygdom, som psoriasis i nogle tilfælde er, så rammes hele familien. Derfor findes der også en række støttemuligheder, du som forælder kan søge om hjælp til:

  • Merudgifter
  • Tabt arbejdsfortjeneste
  • Personlig ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år
  • 17½ års møde
  • Hjælpemidler
  • Medicinudgifter
  • Orlov til pasning af alvorligt sygt barn

 På Sundhed.dk kan du læse mere om støtteordningerne:

Støttemuligheder til forældre med handicappet eller alvorligt sygt barn - Patienthåndbogen på sundhed.dk

I Tvivl?
Er du i tvivl om, hvilke muligheder og rettigheder dit barn eller du som forælder har i forhold til kommunen, så kontakt Psoriasisforeningens socialrådgiver for råd og guidning. Du kan henvende dig på mail via socialraadgiver@psoriasis.dk eller på telefon 92 82 30 58

Ungdoms- og videregående uddannelser:

Special Pædagogisk Støtte(SPS):

Hvis du har en kronisk sygdom, som giver dig udfordringer i forhold til en ungdoms- eller videregående uddannelse kan du få særlig støtte til at gennemføre. Det kaldes for Specialpædagogisk støtte (SPS).

Du kan læse mere om, hvad du kan få hjælp til, og hvordan du søger på UddannelsesGuidens side:

Støtte til at gennemføre din uddannelse | UddannelsesGuiden (ug.dk)

Undervisningsministeriet har også en side om SPS, som går mere i dybden i forhold til forskellige skoler og uddannelser:

Om SPS for elever og studerende - SPS (spsu.dk)

Revalidering:

Det er også muligt at få økonomisk støtte og hjælp fra sin kommune til at tage en uddannelse, hvis man er udfordret af sin sygdom i en sådan grad, at det begrænser ens arbejdsevne. Det gælder for uddannelser, der retter sig mod arbejdsmarkedet og har et klart jobsigte. Uddannelsen skal så indgå i en Jobplan, som laves i samarbejde med ens sagsbehandler.

Du kan læse mere om reglerne og rammerne for revalidering på Uddannelsesguidens side:

Revalidender | UddannelsesGuiden (ug.dk)

Minstudieplan.dk:

Psoriasisforeningen har været med til at udvikle en side til Dansk Center for Undervisningsmidler (DCUM), som hedder minstudieplan.dk. Her kan du finde mere dybdegående information omkring det at være studerende med en kronisk sygdom som psoriasis: https://minstudieplan.dk/funktionsnedsaettelse/psoriasis/

I tvivl?
Kontakt studievejledningen på din ungdomsuddannelse, hvis du er i tvivl om noget.
På videregående uddannelser kan du kontakte Studenterrådgivningen, hvis du er i tvivl om, hvordan du skal gribe det an. De har vejledere, der kan hjælpe dig til at finde løsninger: https://srg.dk/da/

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.