Søger du et legat til forskning?

Psoriasis Forskningsfonden opfordrer alle interesserede til at sende en ansøgning med en udførlig beskrivelse af projektet, hvortil der søges støtte samt specifikation af det ansøgte beløbs størrelse.

Forskningsfonden udelukker ingen ansøgere på forhånd. Alle kan i princippet søge et legat. Det vigtigste er, at dit projekt lever op til fondens formål, at du bidrager til at hjælpe patienter med psoriasis og psoriasisgigt.

Fonden uddeler legater en til to gange årligt. Ansøgningsfristen er den 1.  maj og 15. september.

Sådan søger du

Når du søger legat, er det vigtigt, at du laver en grundig beskrivelse af dit projekt. Du skal udfylde et skema elektronisk under "ansøgning om støtte", hvor du bl.a. skal beskrive formål og perspektiv med projektet, projektets forløb og eventuelle samarbejdspartnere, tidsramme for projektet og projektets økonomi. Du skal vedhæfte et CV over din uddannelse, din faglige baggrund og eventuelt hidtidige forskning. Du må gerne begrunde din interesse for psoriasisområdet, men det er ikke noget krav.

Har du spørgsmål til Psoriasis Forskningsfonden er du velkommen til at kontakte os telefon 36 75 54 00 eller mail fonden@psoriasis.dk.

Legatuddeling

Fonden uddeler legater en til to gange årligt. Alle legatansøgere modtager et skriftligt svar på deres ansøgning. Der er ingen øvre beløbsgrænse for vores legater. Erfaringsmæssigt uddeler fonden dog ikke legater over 250.000 kroner.

En døråbner til andre fonde

Et legat fra Psoriasis Forskningsfonden dækker langtfra altid forskerens samlede projektudgifter. Vores legater har dog vist sig at være en særdeles god døråbner til andre fonde.

Det er fondens formål at udbygge, styrke og fremme forskningen af psoriasis og psoriasisgigt.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.