Politisk arbejde, interessevaretagelse og indsatser

Psoriasisforeningens vision er ”et liv uden psoriasis”. Vores mission er derfor at kæmpe for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led - og deres pårørende.

Psoriasisforeningen arbejder politisk på alle niveauer, både lokalt, regionalt og nationalt. Vores politiske mærkesager er:

Lige adgang til udredning og behandling

Lige nu har vi særligt fokus på:

 • Regional ulighed i ventetider til privat dermatolog
 • Mangel på ensartet udredning og forløb
 • Regional oversættelse af de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) til den regionale virkelighed og implementering i form af forløbsprogrammer. 
 • Forskelle i adgangen til behandlingstilbud. Forholdsmæssigt behandles over 3 gange så mange patienter i Region H som i Region Syd med biologisk medicin
 • Fokus på løbende uddannelse af sundhedspersonale i diagnosticering og behandling
 • Information om frit sygehusvalg på tværs af regioner
 • Uens klimabehandlingstilbud

Bedre samarbejde og koordinering mellem de lægefaglige eksperter

Lige nu har vi fokus på: 

 • At 1 ud af 3 psoriasisramte udvikler sygdommen i led
 • Samkonsultationer mellem dermatologer og reumatologer.

Forbedret patientuddannelse og –inddragelse

Lige nu har vi fokus på: 

 • Utilstrækkelig sygdomshåndtering hos mange patienter som følge af manglende patientuddannelse
 • Uddannelse som en del af behandlingen
 • Specielle forløb til sårbare mennesker med psoriasis (tid, information, samtaler, koordinering) 
 • Ufleksibel adgang til behandling, når behovet er der
 • Åbne ambulatorier, drop-in-klinikker, elektronisk konsultation, e-mail og/eller telefon-konsultationer.

Forståelse for de særlige udfordringer der opstår ved følge- og multisygdom

Lige nu har vi fokus på: 

 • Hver 2. får mindst en følgesygdom, fx diabetes, hjerte/kar, depression. Hver enkel følgesygdom behandles af specialister, men ingen har fokus på den hele patient
 • Med patientens samtykke, vil der ske en automatisk journaldeling på tværs af almen praksis, speciallæge og hospital, så enhver læge altid har alle tilgængelige oplysninger
 • Manglende kontrol og opfølgning omkring følgesygdomme
 • Årlig helbredstest til mennesker med psoriasis hos praktiserende læge
   

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.