Uddelte legater gennem tiden

Psoriasis Forskningsfonden uddeler hvert år penge til forskningsprojekter inden for psoriasis, psoriasisgigt og følgesygdomme

Psoriasis Forskningsfonden støtter forskning som udbygger, styrker og fremmer forståelsen af psoriasis og forbedrer behandlingen for patienter med psoriasis og psoriasisgigt. Alle ansøgninger, som er forenelige med dette formål, vil komme i betragtning.

Niels Jensen, formand, Ruddy Hvilsted, kasserer og Lars Iversen, professor i dermatologi ved Aarhus Universitetshospital(AUH) samt tilknyttet Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme, udvælger modtagerne af fondens legater.

Fonden uddeler legater to gange årligt - den 15. maj og den 15. september.

Et legat fra Psoriasis Forskningsfonden dækker langtfra altid forskerens samlede projektudgifter. Legaterne har dog vist sig at være en særdeles god døråbner til andre fonde. 

Psoriasis Forskningsfondens bestyrelse har d.d. i 2022 valgt at bevilge støtte til følgende forskningsprojekter med i alt kr. 50.000 kr. Psoriasis Forskningsfonden har støttet forskningsprojekter, der skaber ny viden og fremskridt i udviklingen af behandlingsmuligheder til gavn for mennesker med i psoriasis og psoriasisgigt.

Uddelte legater 2022

PROF-studiet: Undersøgelse af effekt og sikkerhed ved brug af Roflumilast (Daxas®) il patienter med PPP

Mette Gyldenløve har modtaget 50.000 kr. for sit forskningsprojekt om lægemidlet, roflumilast, som siden 2011 har været anvendt til behandling af svær kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) - populært kaldet ’rygerlunger’. Forskning tyder på, at roflumilast også kan være effektivt til psoriasis.

Pustulosis palmoplantaris (PPP) regnes for en undertype af psoriasis. Sygdommen viser sig ved små, smertefulde eller kløende, sterile blærer/pustler på håndflader og fodsåler. Den omkring givende hud er ofte rød, fortykket og skællende. Sygdommen er svært invaliderende og ofte vanskelig at behandle.

Roflumilast er kemisk meget lig lægemidlet, apremilast, som for nyligt har vist lovende resultater hos patienter med PPP. Det er derfor nærliggende at tænke, at de to stoffer rummer samme terapeutiske egenskaber. Roflumilast koster kun 1/10 af apremilast og er i eksperimentelle studier vist at være mere potent end apremilast.

Formålet med dette forsøg er at undersøge effekten og sikkerheden ved brug af roflumilast til patienter med PPP.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.