En behandler arbejder med en patients fod, fodterapi.

Tilskudsordning for fodterapi sikret videreførsel for 2022-2025

Nyhed

Personer med svær psoriasisgigt er nu sikret fortsat tilskud til fodterapi. Et bredt flertal af folketingets partier har vedtaget en aftale, der afsætter midler til videreførsel af tilskudsordningen, en sag som Psoriasisforeningen i en årrække har kæmpet for i fællesskab med Gigtforeningen.

Tilskudsordningen for fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt, som første gang blev vedtaget i 2018, bliver altså nu sikret videreførsel med i alt 4,8 mio. kr. afsat til initiativet i perioden 2022-2025, fremgår det af aftaleteksten.

Ordningen giver 50 procent af behandlingsprisen i tilskud til patienter med svær psoriasisgigt til relevante behandlinger hos en fodterapeut, f.eks. pasning af negle, forebyggelse af sår og sårbehandling.

Hvordan får jeg tilskud?

Det er ifølge Danske Fodterapeuter den praktiserende læge, der vurderer, hvornår en patient med psoriasisgigt kan få en henvisning til fodterapi, ud fra denne definition:  

Svær psoriasisgigt medfører begrænset eller tabt funktion i ben og arme, hvor kun få eller ingen sædvanlige arbejdsopgaver klares og hvor patienten har nedsat evne til selvhjælp, og som følge heraf ikke kan varetage egen fodpleje. 

Læs mere på Danske Fodterapeuters hjemmeside.

En sag Psoriasisforeningen har kæmpet for længe

Svær psoriasisgigt kan medføre invaliderende lidelser i både hænder og fødder.  Det resulterer i nedsat funktion, smerter og ødelæggelser i leddene. Sammen med fortykkede negle, sart hud og større risiko for infektion gør sygdommen det svært for patienterne at tage sig af deres fødder. Samtidig gør den øgede infektionsrisiko samt øget risiko for følgesygdomme som diabetes det endnu vigtigere at passe på fødderne for denne patientgruppe.

Leddegigt-patienter har længe kunnet få dækket halvdelen af deres udgifter til fodbehandling, og da netop gruppen af patienter med svær psoriasisgigt kan sidestilles med leddegigt på dette område, har Psoriasisforeningen i en lang årrække kæmpet for, at psoriasisgigt-patienterne også kunne få gavn af en tilskudsordning. Det lykkedes med vedtagelse af ordningen i 2018, der i første omgang skulle løbe fra 2018-2021 og altså nu er forlænget til og med 2025. 

Psoriasisforeningen kæmper naturligvis videre for en permanent tilskudsordning for fodterapi til personer med svær psoriasisgigt. 

Kontakt Psoriasisforeningen på telefon

+45 36 75 54 00

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.