Politisk arbejde

 • PRO
  PRO-data

  PRO-data kan bidrage til at skabe et mere patientcentreret sundhedssystem, hvor patienternes egne input ift. helbred og behandling inddrages systematisk i både forskning og tilrettelæggelsen af behandlingsforløb. Psoriasisforeningen har indgået et samarbejde med Sundhedsdatastyrelsens PRO-sekretariat om et projekt, der skal forbedre psoriasispatienters forløb i sundhedsvæsnet.

 • Screenshot af den omtalte kronik med overskrift på kronikken og portrætbillede af kronikøren.
  Kronik

  En kronik hos Politiken problematiserer, hvordan patienter med autoimmune sygdomme bliver kastebolde i sundhedsvæsnet i fragmenterede og ukoordinerede forløb ─ alt imens det eneste tiltag, der har formået at give denne patientgruppe en effektiv, helhedsorienteret behandling, lige nu er ved at blive tabt på gulvet.

 • Hånd med blå gummihandske der holder en kolbe med blå væske i
  Nyttig viden

  Klinisk forskning er en forudsætning for udvikling af bedre behandlinger og ny medicin, for psoriasis såvel som alle andre sygdomme og sundhedsmæssige problematikker. Som patient er du vigtig for forskerne, samtidig kan man via kliniske forsøg få adgang til at afprøve de nyeste behandlinger. Men hvad går klinisk forskning helt præcist ud på, og hvad indebærer det fx at deltage i et forsøg? Det bliver du klogere på i denne artikel.

 • Foto af indgang J ved Aarhus Universitetshospital, perspektiv nedefra, blå himmel.
  Nyhed

  Indenrigs- og Sundhedsministeriet har netop offentliggjort nyheden om fordeling af 947 mio. fra den såkaldte SSA-reserve, som et bredt flertal har indgået aftale om. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme er på listen, og det sikrer en videreførsel af NCAS frem til 2026, dog med en mindre bevilling end hidtil.

 • Fællesskab
  Nyttig viden

  Uanset hvilken type offentlig ydelse, du modtager, er det muligt at lave frivilligt arbejde. Der er dog visse regler, som det er vigtigt at kende, så du ikke risikerer at blive modregnet eller få stoppet dine udbetalinger.

 • Luftfoto af Aarhus Universitetshospital
  Nyhed

  Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme har – med stærk opbakning fra bl.a. Psoriasisforeningen – længe arbejdet målrettet på at sikre permanent finansiering efter udløb af pilotprojekts bevillingsperiode. Nu har NCAS sammen med en række sundhedsorganisationer fået tildelt bevilling for første kvartal af 2023 – en vigtig nyhed der tegner godt, mener Psoriasisforeningens direktør.

 • Lette sløret billede af en gang, hvor en patient venter på at komme til lægen ved en dør med et nummer på.
  Nyhed

  De midtjyske psoriasispatienter har udsigt til at vente kortere på at blive tilset af en hudlæge. På et regionsrådsmøde er det besluttet at oprette en ny praktiserende hudlæge for at nedbringe regionens lange ventetider, der er blandt de længste i landet ─ en sag som Psoriasisforeningen har presset på for.

 • Portrætfoto af Liselott Blixt.
  Pressemeddelelse

  Det er en fremtrædende profil i dansk sundhedspolitik med en lang historik for at tage de mest oversete patientgruppers parti, der nu bliver formand for Psoriasisforeningens nyetablerede sundhedspolitiske forum. Et tiltag der skal understøtte og styrke foreningens politiske arbejde og påvirkningskraft.

 • Udklip af debatindlægget med dir. Lars Werner i Dagens Medicin/Pharma.
  Debatindlæg/Kommentar/Holdning

  I dette debatindlæg udtrykker direktør Lars Werner sin bekymring for, at den skræddersyede behandling, der efter sigende skulle være fremtiden, i realiteten kun kommer de få til gode ─ udsigterne til at psoriasispatienter for alvor også får gavn af fremskridtene inden for personlig medicin er simpelthen ikke til at få øje på.

 • Sort/hvid billede af mor, der trøster sin datter. Begge sidder på seng i barnets værelse.
  Pressemeddelelse

  Ventetiderne til speciallæge er uoverskueligt høje. Det gælder ikke mindst de dermatologiske patienter, der i snit må vente 126 dage på at blive tilset af hudlægen. For psoriasispatienter, en i forvejen udsat og overset kronikergruppe, er det alt for lang tid ─ især for de op imod 40.000 børn og unge under 18 år som går rundt med sygdommen i Danmark. Psoriasisforeningen kalder på opmærksomhed og handling for en gruppe sårbare familier, for hvem starten på livet med en kronisk hudsygdom kan få afgørende betydning for sygdommens udvikling langt ind i voksenlivet.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.