Diagnose & symptomer

 • Depression
  Nyttig viden

  Depression er almindelig og en fællesbetegnelse for flere lidelser, der omfatter alt lige fra lette tilstande til mere alvorlige, langvarige og tilbagevende sygdomme. Undersøgelser viser, at 17-18 % af alle danskere får en depression i løbet af deres liv. Det er altså en meget almindelig sygdom, som kan opstå i alle aldre, men er mere udbredt blandt kvinder end mænd.

 • Søvn
  Nyttig viden

  Psoriasis har mange ansigter. Et af de mere usynlige er træthed, som kan have stor indflydelse på livskvaliteten. Der kan være mange grunde til at psoriasis så ofte er ledsaget af træthed, og der mangler forskning på området. Denne artikel vil belyse nogle af de mulige forklaringer.

 • Psoriasis nærbillede
  Nyttig viden

  Normalt er inflammation en nyttig reaktion, men af og til reagerer immunforsvaret på en uhensigtsmæssig eller direkte skadelig måde for kroppen. Amanda Kvist-Hansen, læge og ph.d.-studerende ved Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital forklarer her, hvad der sker i kroppen ved en kronisk inflammatorisk sygdom som psoriasis.

 • I centrum
  Nyttig viden

  Psoriasisforeningen kæmper for et behandlingssystem, der ser på mennesket som en helhed bestående af mange facetter og ikke bare på den enkeltstående diagnose. Derfor er foreningen en aktiv medspiller i bl.a. de Autoimmune. Lobbyarbejdet her har været en medvirkende årsag til dannelsen af Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS) i 2019.

 • Spejlbillede
  Nyttig viden

  At få stillet diagnosen psoriasis i hud eller led kan være forbundet med chok og en stor sorg. Man har måske hørt om psoriasis før, men aldrig tænkt tanken, at det kan rammen en selv. Diagnosen betyder for rigtigt mange, at man må skabe sig et nyt billede af sig selv og finde ud af, hvem man er med psoriasis. Det kan være et langt sejt træk.

 • Gigtsmerter
  Nyttig viden

  Afklaring er altafgørende, hvis du har smerter og hævelse i et eller flere led, som ikke går væk. Oftest kan der gå et stykke tid, før dine symptomerne resulterer i en diagnose. Det er derfor vigtigt, at du søger hjælp hos din alment praktiserende læge, som kan henvise dig til en gigtlæge, så du kan få afklaret, om det er psoriasisgigt eller en anden sygdom eller helbredsproblem, du har. Det er en gigtlæge, som stiller diagnosen.

 • Psoriasisgigt - ømme håndled
  Nyttig viden

  Mange mennesker oplever ledsmerter på et tidspunkt i deres liv ad den ene eller anden årsag. Hvis du har psoriasis, er det dog særligt vigtigt at være opmærksom på symptomer fra dine led – og kende til tegnene på psoriasisgigt. Men hvornår bør man gå til lægen? Hvordan behandles psoriasisgigt, og hvad kan man selv gøre? Hvordan arbejder Psoriasisforeningen for alle med psoriasisgigt? Dette og mere til får du svar på og gode råd til i temaet her.

 • Gregor Jemec
  Nyttig viden

  Kroniske hudsygdomme kan være belastende og stigmatiserende. Desværre opfattes de ”udefra” ofte som milde og rent kosmetiske lidelser og får derfor begrænset fokus. Psoriasis er ikke den eneste hudsygdom, der i den grad er en overset folkesygdom. Faktisk har psoriasis en hel del til fælles med hudsygdommen hidrosadenitis suppurativa (HS), som professor og ledende overlæge Gregor Jemec gennem mange år har arbejdet for større forståelse af og kendskab til.

 • Et ældre par sidder på en bænk ved vandet og ser udover havet.
  Godt liv/Lev med psoriasis

  Psoriasis er en livslang følgesvend. Med alderen møder kroppen endvidere andre komplikationer: huden ældes, måske støder der følgesygdomme til, og kroppens bevægelighed mindskes. Kasper Fjellhaugen Hjuler, afdelingslæge, ph.d. og projektleder ved NCAS, gør her rede for nogle af de udfordringer, patienter med psoriasis oplever, når de kommer op i årene.

 • Beskadiget hud
  Nyttig viden

  Vores dermatologiske sygeplejerske, Heidi Nordal Larsen, giver dig sine bedste råd mod kløegener fx i forbindelse med psoriasisudbrud. Hun slår fast, at der ikke findes én løsning, der hjælper alle, men at der er nogle gode vejledende pejlemærker at følge.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.