Indhold
Nyttig viden

Er der en sammenhæng mellem depression og inflammation?

Depression er almindelig og en fællesbetegnelse for flere lidelser, der omfatter alt lige fra lette tilstande til mere alvorlige, langvarige og tilbagevende sygdomme. Undersøgelser viser, at 17-18 % af alle danskere får en depression i løbet af deres liv. Det er altså en meget almindelig sygdom, som kan opstå i alle aldre, men er mere udbredt blandt kvinder end mænd.

Depression

Depression er en alvorlig sygdom, men der findes heldigvis gode muligheder for behandling. Der er meget, der tyder på, at behandlingen virker bedre, jo før den bliver  påbegyndt. Det er derfor vigtigt at blive opmærksom på symptomerne og søge hjælp, hvis man har en depression. Hver 5. dansker med svær psoriasis i hud og led rammes af depression. Forskning tyder på, at der kan være en sammenhæng mellem inflammation og depression.

Symptomerne på depression er værd at kende

Under en depression ændrer hele personens tankegang sig, så den bliver meget negativ. Den negative tænkning betyder, at man kritiserer sig selv og måske ikke opdager, at man faktisk er syg. Hvis man kender symptomerne på depression, kan man lettere opdage den.

Ved depression er man som oftest nedtrykt eller man har mistet evnen til at føle noget. Nedtryktheden er typisk ledsaget af nedsat energi, øget træthed, nedsat lyst og interesse. Søvnen og appetitten er i reglen forstyrret, ligesom der er vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration. Nedsat selvtillid og urimelige selvbebrejdelser er almindelige symptomer, ligesom manglende lyst til at leve kan forekomme. 

Diagnosen stilles

Når lægen stiller diagnosen depression, skal flere af de depressive symptomer være til stede på samme tid og have varet mindst fjorten dage. Afhængig af antallet af  symptomer inddeles depression efter sværhedsgrad i lettere, moderat og svær grad samt svær depression med psykotiske symptomer. I forbindelse med depression ses ofte  indre psykiske lidelser, især angst. 

Behandling tidligt i forløbet er vigtig 

Mange mennesker får ikke behandling for deres depression. Det kan der være mange grunde til. Sygdommen kan blive overset, fordi den viser sig på atypiske måder eller optræder sammen med fysisk sygdom eller andre psykiske lidelser som fx angst eller misbrug. Det kan også være, at den ramte, ikke er klar over, at det er en sygdom og er flov over det eller ikke har energi til at søge hjælp.

Forskning i Inflammation og depression

Forskning har vist, at der er en markant øget forekomst af depression blandt patienter, der lider af inflammatoriske og autoimmune sygdomme som psoriasis og psoriasisgigt. Inflammation eller betændelse er en immunreaktion, der sker, når kroppen bliver angrebet af en infektion – eller tror, at den bliver det. 

Det er fælles for de inflammatoriske sygdomme, at immunforsvaret reagerer som om, at der er en infektion til stede, selvom det ikke er tilfældet. Hvor meget inflammation, der er i kroppen, er muligt at måle i blodet, og førnævnte fund fik forskere til at undersøge inflammation hos depressive patienter, og det stod hurtigt klart, at de havde langt højere niveauer af inflammation end normalt. 

Inflammation påvirker humøret 

Der er sandsynligvis flere årsager til, at inflammation kan føre til depression. Fx viser hjernescanninger af depressive patienter inflammation i de områder af hjernen, der har med lykke at gøre. Den største sammenhæng mellem depression og inflammation synes dog at være de signalstoffer, immunforsvaret producerer, når det bliver aktiveret, de såkaldte cytokiner og interleukiner. 

Disse stoffer fortæller bl.a. vores hjerne, at vi skal lægge os under dynen og spare på vores kræfter, når vi har en influenza. Det gør de ved at lukke de centre i hjernen, der giver os lyst til at opsøge det, der gør os glade fx mad eller godt selskab. Den slags sygeadfærd er gavnlig, når man har en infektion, men bestemt ikke, når man er kronisk syg. 

Tal med din læge

Hver 5. med svær psoriasis rammes af depression og får dermed endnu sværere ved at fastholde fx behandling, et normalt liv og ikke mindst tilknytning til arbejdsmarkedet. Det  er vigtigt, at du taler med enten din dermatolog, reumatolog eller praktiserende læge og ikke mindst dine pårørende, hvis du oplever symptomer på depression. 

Det bliver spændende at følge forskningen på området – og behandlingen heraf i fremtiden både på det medicinske plan – men også på det terapeutiske plan. 

5 gode råd, hvis du har depression

Tag det alvorligt
Depressionen kan udvikle sig til at være invaliderende. Jo før du handler, desto større er chancerne for at blive hurtigt rask.

Ræk hånden ud og søg hjælp
Selv om mange oplever at føle skam og lyst til at isolere sig, når depressionen rammer, kan det være en god ide at åbne op og søge om hjælp. Depression er en alvorlig sygdom, som er meget svær at bekæmpe alene. I mange tilfælde skal der hjælp til både professionelt og fra omgivelserne. Netværk og erfaringsudveksling med ligesindede i fx DepressionsForeningen kan være en støtte.

Læg en plan
Læg – eller få hjælp til at lægge – en plan for en vej ud af sygdommen og din livssituation. Du  bestemmer målet og midlerne, men lyt til den professionelle vejledning og sammensæt en plan, der giver mening. Husk at aftale faste status/opfølgningsmøder, så planen om nødvendigt kan justeres.

Vær en aktiv del af løsningen
Selv om alt kan synes uoverskueligt og kræfterne uendelig små, så prøv at finde frem til dine egne ressourcer og brug dem fornuftigt og gradvist. Et skridt ad gangen. Det handler om så vidt mulig at holde sig i gang og finde rutiner og værktøjer, der understøtter din bedring og gør dig godt. gør dig godt. Husk at belønne dig selv, når du gør noget, der er godt for dig og din bedring.

Accepter dine begrænsninger, og at det kan tage tid af blive rask
Få eventuelt hjælp til at bevare håbet. Det kan være familie, venner eller andre der har været i samme situation som dig.

Kilde: Generalsekretær i DepressionsonsForeningen, Kasper Tingkær

...

Kilde: depressionsforeningen.dk, ugeskriftet.dk, dagensmedicin.dk, videnskab.dk

Artiklen er skrevet af Birgitte Snedker-Sørensen, redaktør, Psoriasisforeningen, og bragt i Hud & Helse 4-2020.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.