Mental sundhed

 • Unge på efterskole
  Nyhed

  Forestil dig en efterskole, hvor kroniske sygdomme som psoriasis ikke er et særsyn i klassebilledet. En skole, hvor rummelige fællesskaber, skoleliv, sund livsstil og behandling smelter sammen.

 • Karen Margrethe Kirketerp
  Nyttig viden

  Karen Margrethe S. Kirketerp er psykolog ved Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS), som har iværksat et pårørendestudie. Hun fortæller, hvordan psoriasis i hud og led rammer både patient og pårørende, men også hvordan accept, åbenhed og styrkelse af samhørighed kan lette livet med sygdom.

 • Grib livet
  Nyttig viden

  Børn er en overset pårørendegruppe. Men børn har brug for støtte, når en forælder eller søskende er eller bliver kronisk syg. De har brug for at få besvaret spørgsmål og talt om bekymringer. Desværre er sundhedspersonale og kommunale forvaltninger sjældent gearede til at tage hånd om børnene. I Fredericia kommune ser billedet dog anderledes ud.

 • Pårørende
  Nyttig viden

  Undersøgelser og erfaringer viser desværre, at pårørende til patienter med kroniske sygdomme får alt for lidt fokus. Pårørende bør ses som en uvurderlig støtte og ressource. Når et familiemedlem rammes af psoriasis i hud og led, skal hele familien derfor hjælpes. Det kan gøre både patient og pårørende stærkere.

 • Depression
  Nyttig viden

  Depression er almindelig og en fællesbetegnelse for flere lidelser, der omfatter alt lige fra lette tilstande til mere alvorlige, langvarige og tilbagevende sygdomme. Undersøgelser viser, at 17-18 % af alle danskere får en depression i løbet af deres liv. Det er altså en meget almindelig sygdom, som kan opstå i alle aldre, men er mere udbredt blandt kvinder end mænd.

 • Spejlbillede
  Nyttig viden

  At få stillet diagnosen psoriasis i hud eller led kan være forbundet med chok og en stor sorg. Man har måske hørt om psoriasis før, men aldrig tænkt tanken, at det kan rammen en selv. Diagnosen betyder for rigtigt mange, at man må skabe sig et nyt billede af sig selv og finde ud af, hvem man er med psoriasis. Det kan være et langt sejt træk.

 • Et tårn af stablede sten står på en stenet strand.
  Lev godt med psoriasis

  “Mindfulness er ikke en opfordring til at sige ‘pyt’ eller tage det hele med et smil. Det er en opfordring til at lægge mærke til det liv, der er”, citat Lone Overby Fjorback, læge i psykiatri og leder af Dansk Center for Mindfulness

 • Sommerkursus
  Portræt

  Når man lytter til Birgittes fortælling om årene i Psoriasisforeningen, er det som at se et landkort blive tegnet med steder og mennesker, der forbindes af veje og stier på kryds og tværs. Nogle oplagte, andre overraskende. Fortællingen giver en følelse af stærke fællesskaber med sammenhold og venskaber på tværs af alder, køn, bopæl og sociale tilhørsforhold.

 • Generalforsamling
  Nyttig viden

  Frivillighed gør dig sund. En frivillig indsats kan gøre meget andet end at gavne samvittigheden og dit CV. Faktisk viser forskning, at det kan styrke din sundhed på en række områder og ligefrem fordoble din chance for at trives godt mentalt. Blandt andet fordi det rummer tre særlige kvaliteter, fortæller Ziggi Santini, forsker i mental sundhed.

 • 2020
  Lev godt med psoriasis

  Der er mere end 200.000 danskere, der lever med psoriasis i hud og led - plus deres pårørende. Føler du dig udfordret og overset? Synes du også, det er svært at være kronisk syg i Danmark? Så kom og vær med i et fællesskab/netværk, som handler om at være noget for andre med samme udfordringer som dig selv, samtidig med at du styrker psoriasissagen.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.