Billedet viser udsnit af folderens forside med grafisk design, billede af en strand med blåt hav og to menneskeder der sidder, den ene med armen over den andens skulder.

Ny folder om mental sundhed: Din guide til mestring og trivsel

Nyhed

Der mangler fokus på de psykiske følgevirkninger af psoriasis, derfor har vi udviklet en ny folder i samarbejde med en psykolog. Folderen gør dig klogere på sammenhængen mellem psoriasis og mental sundhed og giver en samlet guide og konkrete redskaber til sygdomsmestring.

Psoriasis kan påvirke livet på mange måder. En psoriasisdiagnose, et nyt udbrud eller (endnu en) uvirksom behandling kan være en mavepuster, ligesom det kan være en byrde at følge op på sin behandling eller forebyggelse af følgesygdomme. Så hvordan håndterer man livets udfordringer og ”rutsjeture” med en kronisk sygdom? 

Det får du en guide til med vores nye folder om mental sundhed. Den er udviklet i samarbejde med Karen Margrethe Schifter Kirketerp, som er psykolog og ansat ved Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS). Hun har i en lang årrække specialiseret sig inden for kronisk sygdom og den livsomvæltning, det kan medføre at få eksempelvis en psoriasisdiagnose - med fokus på sygdomsmestring.

”Vi ved, at følelsesmæssige belastninger kan spille en rolle for udvikling og forværring af psoriasis, ligesom psoriasis i sig selv kan medføre psykisk belastning. Derfor er det vigtigt, at psoriasisbehandling ikke kun fokuserer på huden, men i ligeså høj grad på de øvrige aspekter af livet med sygdommen såsom følgesygdomme, psykisk mestring og i særdeleshed livskvalitet. Det er også kernen i såkaldt sygdomsmestring,” forklarer Karen Margrethe ifm. udgivelsen af folderen. 

Til daglig forestår hun den psykologiske behandling ved NCAS, et pilotprojekt ved Aarhus Universitetshospital der skal udvikle metoder og løsninger til en helhedsorienteret behandling af autoimmune sygdomme bl.a. psoriasis. 

Alt for få er bevidste om sammenhængen

Selvom psoriasis er den mest udbredte hudsygdom i verden, og mere end 200.000 danskere lever med psoriasis i hud og led, føler mange med sygdommen sig ofte alene. Uvidenhed, myter om fx smittefare og tabuisering er fortsat udbredt og besværliggør tilværelsen for mennesker med psoriasis, ligesom størstedelen af den almene befolkning stadig opfatter psoriasis som et rent kosmetisk problem.

Derfor er det ikke overraskende, at psoriasis kan sætte den mentale sundhed under pres. Alligevel er der slet ikke nok fokus på de psykiske følgevirkninger af psoriasis, hverken i sundhedsvæsnet eller blandt psoriasispatienterne selv.

For få er bevidste om sammenhængen, og det betyder i sidste ende, at psykiske følgesygdomme ikke bliver opsporet eller for den sags skyld kædet sammen med psoriasis.
Psoriasisforeningen

I yderste konsekvens bliver tilstande som angst og depression for mange måske værre, end de kunne have været, hvis der var blevet taget hånd om dem, og i tide. Psoriasisforeningen kæmper derfor for at udbrede kendskabet til følgesygdomme til psoriasis. Med folderen sætter vi fokus på netop mental sundhed, og den er netop udsendt til alle landets hudlæger i speciallægepraksis.  

Bryd den onde cirkel, med lidt hjælp 

For de fleste er det en udfordrende og livslang proces at lære at leve med sygdom. Og der vil komme perioder, hvor det er sværere end andre. Her har mange med psoriasis tendens til at gemme sig væk, både bag lange ærmer og gardinerne derhjemme. 

Forskning viser, at et stort flertal af psoriasispatienter, på grund af deres sygdom, har oplevet at afholde sig fra aktiviteter og oplevelser, der kunne give glæde og livskvalitet. Det kan både være i forhold til fritidsinteresser og socialliv, men også karrierevalg. Til dem har Karen Margrethe en klar opfordring med folderen:

”Det kan måske til tider virke lettere at isolere sig, eller helt at give op. Men det er ikke en løsning, fordi det afholder dig fra nærende oplevelser, som ellers kunne tilføre ny energi og mod på livet. Desuden kan bekymringer og svære følelser lede til forværring, når du opgiver at tage vare på dig selv og din sygdom. Og det kan hurtigt blive en ond cirkel,” advarer hun og tilføjer: ”Vi kan alle komme ind i en ond cirkel, men det vigtige er, hvordan man kommer ud af den igen.” 

I folderen finder du redskaber fx til at kortlægge uhensigtsmæssige vaner, så det bliver nemmere at gennemskue og bryde en ond cirkel. 

Du finder den på www.psoriasis.dk/mentalsundhed

Folderen, der således giver en samlet guide til mental sundhed og sygdomsmestring, dækker temaer som sygdomserkendelse, tankemestring, livsværdier, energiforvaltning, kommunikation og samliv – og du får i den en personlig værktøjskasse med en slags nødhjælpskasse du kan have klar, til når det brænder på. 

Folderen er netop udgivet, og du kan læse og/eller downloade den helt gratis via ovennævnte link. 

Kontakt

Puk Holm Hansen

Kommunikationsansvarlig
30 73 97 98

Kontakt Psoriasisforeningen på telefon

+45 36 75 54 00

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.