Indhold
Lev godt med psoriasis

Kom og vær med i et fantastisk frivilligt fællesskab!

Der er mere end 200.000 danskere, der lever med psoriasis i hud og led - plus deres pårørende. Føler du dig udfordret og overset? Synes du også, det er svært at være kronisk syg i Danmark? Så kom og vær med i et fællesskab/netværk, som handler om at være noget for andre med samme udfordringer som dig selv, samtidig med at du styrker psoriasissagen.

2020

De frivillige i Psoriasisforeningen lægger tid og kræfter i at gøre og være noget for andre. De frivillige  planlægger lokale arrangementer, weekendkurser, arrangerer klimabehandling for unge i Israel, tilrettelægger aktiviteter, netværk og tiltag. Listen er lang, og alle er de med til at gøre en forskel. Du kan også være med!

Frivilligt arbejde skaber glæde – også for dig selv

Følelsen af at stå alene med sin sygdom er helt normal, når man bliver ramt af psoriasis i hud og led.
Psoriasisforeningen er en uafhængig og humanitær forening, der står parat til at hjælpe både den ramte og de pårørende. Her er det store frivillige netværk i foreningen den største drivkraft.

Men frivilligt arbejde har ikke kun stor værdi for andre. Når man hjælper andre, oplever man at betyde noget for nogen, og det giver øget livskvalitet. Frivilligt arbejde skaber også netværk og kontakter, så man aldrig behøver stå alene, når udfordringerne med psoriasis vokser en over hovedet. Som frivillig i Psoriasisforeningen får man som bonus større viden om og indsigt i den sygdom, man er ramt af og må leve med.

Frivilligheden løfter foreningen

Psoriasisforeningens vigtigste opgave er at hjælpe medlemmer og deres familier til at leve bedst muligt med sygdommen. Foreningen er med til at skabe kontakter og netværk mellem mennesker med psoriasis i hud og led, fordi ligesindede kan høste uvurderlige tips og råd og hjælpe hinanden med at håndtere en hverdag med psoriasis. Uden foreningens frivillige ville det ikke være muligt at lave det store  oplysningsarbejdet, der handler om at oplyse og nedbryde fordomme om psoriasis i hud og led. Det kan kun blive til virkelighed, fordi vi har en stor gruppe dybt engagerede frivillige.

Mange måder at være frivillig på

Har du lyst til at give en hånd med som frivillig i Psoriasisforeningen, er der mange forskellige områder og opgaver. Det er helt op til dig selv og dine interesseområder, hvad du helst vil give dig i kast med, og hvor meget tid, du har mulighed for at lægge i en opgave.

Du kan fx være personlig støtte for andre med psoriasis, lave PR og informationsmateriale om foreningen eller få nye medlemmer ind via arrangementer i lokalområdet. Du kan også søge fonde og indsamle penge fx gennem fundraising, som kan være med til at forbedre vilkårene for mennesker med psoriasis. En anden mulighed er at dele ud af sine erfaringer med psoriasis via foredrag og indlæg eller være med til at arrangere og organisere tilbud gennem udvalg eller kredsene. Kort sagt, der er noget for enhver.

Alle opgaver kræver og giver forskellige kompetencer. Til gengæld er der garanti for, at du vil opleve glæden ved at hjælpe, lære noget nyt, og at du bliver en del af et stærkt fællesskab. Alle gode kræfter til små og store opgaver, er med til at løfte foreningen.

Her vil din hjælp altid blive modtaget med kyshånd

Har du lyst til at være med i den frivillige indsats i Psoriasisforeningen, har du muligheden for at være med allerede nu.

De lokale kredse
Find din kreds på hjemmesiden – og deltag i et af de mange lokale arrangementer. Har du tid og overskud, er du velkommen til også at deltage i det frivillige arbejde med at skabe opmærksomhed omkring psoriasis i hud og led – og være noget for andre, der hvor du bor. Det kan være som frivillig i en af foreningens mange kredsbestyrelser, hvor du kan være med til at planlægge foredrag, udflugter, messer, weekender ect. Der er altid brug for ekstra hænder.

Midt i livet med psoriasis
PsoPlus er et udvalg under Psoriasisforeningen for mennesker midt i livet med psoriasis i hud og led. Udvalget består af en netværksgruppe, som er aktive på de sociale medier. PsoPlus udvalget arrangerer hvert år 1-2 weekender for medlemmer på +50 år og deres pårørende.

Unge drager fordel af hinanden
PsoUng er et udvalg under Psoriasisforeningen med fokus på unge i alderen 15-35 år med psoriasis i hud og led. PsoUng-udvalget består af en gruppe, der mødes fast og planlægger arrangementer og tiltag og varetager de unges stemme i foreningen samt et stort netværk af unge, der er aktive i en bred vifte af andre sammenhænge fx på Facebook eller Instagram, er kontaktpersoner for andre unge, stiller op til kampagner og arrangementer, tager ud på skoler, holder oplæg, etc. PsoUng-udvalget arrangerer hvert år to unge weekender i maj og november.

Forældre til børn med psoriasis
PsoBørn er et udvalg under Psoriasisforeningen med fokus på børn med psoriasis i hud og led. I PsoBørn mødes forældre til børn med psoriasis cirka hver tredje måned. Som frivillig i PsoBørn kan du være med til at erfaringsdele, igangsætte projekter og andre aktiviteter, der bidrager til at forbedre vilkårene for de 35-40.000 børn med psoriasis og psoriasisgigt i Danmark. PsoBørn-udvalgets frivillige forældre arrangerer hvert år 1-2 weekender for psoriasisramte børn og unge og deres forældre.

Klimabehandling for børn og unge
Klimabehandlingsudvalget er at udvalg under Psoriasisforeningen, som hjælper patienter i alle forhold omkring klimabehandlingsophold. Udvalget har gennem en årrække arrangeret børne- og ungehold  ledsaget af ledere til Israel på klimabehandling, og det med stor succes. Der lægges en individuel  behandlingsplan for sol- og badetider, der er tilpasset patientens hudtype og lysfølsomhed. Behandlingen varer fire uger og varetages af danske sygeplejersker.

Støtte og interesse er med til at sikre arbejdet for at gøre hverdagen lidt nemmere for alle med psoriasis i hud og led.

Artiklen er skrevet af Birgitte Snedker-Sørensen, Psoriasisforeningen, og bragt i Hud & Helse 4-2022.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.