To studerende sidder sammen omkring en computer, studiebøger og post-its.

Psoriasisforeningen kvalificerer ny vejledning til videregående uddannelser

Nyhed

Ny platform skal sikre, at studerende med funktionsnedsættelser på de videregående uddannelser får rette studiehjælp i tide, når fysiske eller psykiske symptomer fylder og griber forstyrrende ind. Psoriasisforeningen er blevet bedt om at udvikle og kvalificere informationsmaterialet på psoriasisområdet til studerende og studievejledning.

I 2021 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om en indsats for studerende på ungdoms- og videregående uddannelser med handicap.

Aftalen indeholder syv initiativer, hvoraf Dansk Center for UndervisningsMiljø (DCUM) har haft ansvaret for udviklingen af et tvedelt vejledningsmateriale målrettet studievejledning og studerende. Formålet med de syv initiativer er, at flere elever og studerende med handicap påbegynder og fuldfører en ungdoms- og videregående uddannelse.

Nyt site til studerende med bl.a. psoriasis

Studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser på de videregående uddannelser får derfor deres egen side: minstudieplan.dk. Psoriasisforeningen har været med til at udforme de dele af materialet, som omhandler psoriasis. 

På sitet kan den studerende læse om, hvad der kan gøres, når dagligdag og socialliv i studiesammenhænge udfordres fysisk eller psykisk i studiesammenhænge. Sitet indeholder samtidig henvisninger til, hvor der kan søges støtte, råd og vejledning om et godt studieliv med en psoriasisdiagnose i bagagen.

Nyt materiale til studievejledere

Sammen med platformen minstudieplan.dk er også udviklet et materiale til vejledere på de videregående uddannelser om de forskellige sygdomme og handicaps. Psoriasisforeningen har ligeledes her været tæt inde over psoriasisdelen.

Det betyder, at studerende med psoriasis fremadrettet kan forvente, at vejlederne har adgang til kvalificeret information om sygdommen og de udfordringer, den kan føre med sig såvel fysisk som psykisk. Dermed bliver det fremover lettere i samarbejde mellem den studerende og studiet at finde de rette støttemuligheder og skræddersy løsninger, der passer den enkelte.

 

Kontakt Psoriasisforeningen på telefon

+45 36 75 54 00

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.