Sociale rettigheder

 • To studerende sidder sammen omkring en computer, studiebøger og post-its.
  Nyhed

  Ny platform skal sikre, at studerende med funktionsnedsættelser på de videregående uddannelser får rette studiehjælp i tide, når fysiske eller psykiske symptomer fylder og griber forstyrrende ind. Psoriasisforeningen er blevet bedt om at udvikle og kvalificere informationsmaterialet på psoriasisområdet til studerende og studievejledning.

 • Michael Dreyer

  Fra 1. november har Psoriasisforeningen indgået en aftale om socialrådgivning med Michael Dreyer, som er privat praktiserende socialrådgiver.

 • Mundbind til beskyttelse mod smitte/sygdom, påtrykt ordene covid-19.
  Covid-19

  Nu er ordningen på plads, så risikogrupper ikke skal stå i et urimeligt dilemma, hvor de må vælge mellem arbejde og helbred af frygt for at blive smittet med ny corona-virus.

 • Nyhed

  Når du er medlem af Psoriasisforeningen, bidragsyder, benytter vores services eller på anden måde interagerer med os, indhenter vi de data om dig, der er nødvendige for, at vi kan servicere dig.

 • Nyhed

  Mange danskere går rundt med ubehandlet angst og en mindre depression, hvilket er hårdt for den enkelte og en stor samfundsudgift. Regionerne vil nu udbrede internetbaseret psykologbehandling, som når patienter, der ikke bruger de eksisterende tilbud.

 • Omtale

  Frem mod 2018 indfører Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland den nye Sundhedsplatform på hospitalerne, som både personale og patienter får adgang til. Det skal blandt andet give bedre behandlingsforløb og mere patientinddragelse for borgerne i Region Hovedstaden. Psoriasisforeningen er positive over for det ny IT-system.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.