Michael Dreyer

Ny socialrådgiveraftale i Psoriasisforeningen

Fra 1. november har Psoriasisforeningen indgået en aftale om socialrådgivning med Michael Dreyer, som er privat praktiserende socialrådgiver.

Aftalen giver medlemmerne af Psoriasisforeningen mulighed for at få svar på sociale spørgsmål i forbindelse med sygdommen. Det gælder både i forhold til arbejdslivet og til hverdagslivet. Kernen i socialrådgivningen er at finde en vej til at forbedre livsvilkårene for medlemmerne af Psoriasisforeningen.

Som medlem får du adgang til gratis basal rådgivning via mail eller telefon. Du kan henvende dig på mail via socialraadgiver@psoriasis.dk eller på telefon 92 82 30 58.

Arbejdsrettet

Erfaringen har vist, at mange af de spørgsmål Psoriasisforeningen får, handler om emner i relation til medlemmernes arbejde. Hvordan er man stillet ved sygdom, kan der være mulighed for fastholdelse, hvad skal der til, hvordan er reglerne for delvis raskmelding, og meget meget mere.

Michael har set, hvordan det kan gøre en forskel, at sygdomsramte borgere har en støtte, når der indtræffer begivenheder, som ændrer de grundlæggende livs- og arbejdsvilkår. Han har også set, hvordan det kan gøre en forskel for individer, at de kan arbejde henimod et mål, på trods af deres sygdom.

Michael vil gerne være din støtte og viden i forhold til at afsøge de muligheder, der er i forhold til fastholdelse, og han kan bidrage med min socialrådgiverviden i forhold til rettigheder på jobmarkedet.

Den erfaring, viden og ekspertise Michael har oparbejdet gennem mere end 20 år som konsulent og socialrådgiver i en faglig organisation, har han taget med over i min virksomhed, og han vil bidrage til at Psoriasisforeningens medlemmer kan drage fordel af den viden.

Samarbejdsaftale

Såfremt at selve rådgivningen pr. telefon ikke er tilstrækkeligt, så har Michael også indgået en samarbejdsaftale med Psoriasisforeningen om 25 % rabat på alle ydelser, han ellers kan give som privat praktiserende socialrådgiver (og coach).

Det kan for eksempel være gennemgang af en sag til rehabiliteringsteamet, fremmøde for rehabiliteringsteam, som bisidder eller bisidder ved rundbordssamtaler på din arbejdsplads (med kommunen).

De ydelser, som Michael tilbyder privatpersoner kan ses på hans hjemmeside job-hjaelp.dk.

 

Hvem er Michael Dreyer?

Michael Dreyer er 56 år. Han har siden 1999 været ansat som faglig konsulent og socialrådgiver i flere fagforeninger. Michael startede sit firma Job-Hjælp i 2021.
Michael er udover udannet socialrådgiver også uddannet beskæftigelseskonsulent og coach.

...

 

 

 

Kontakt

Landskontoret

Hovedkontor
36 75 54 00

Kontakt Psoriasisforeningen på telefon

+45 36 75 54 00

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.