Indhold
Nyttig viden

Frivillighed rummer tre af hovedingredienserne i opskriften på trivsel

Frivillighed gør dig sund. En frivillig indsats kan gøre meget andet end at gavne samvittigheden og dit CV. Faktisk viser forskning, at det kan styrke din sundhed på en række områder og ligefrem fordoble din chance for at trives godt mentalt. Blandt andet fordi det rummer tre særlige kvaliteter, fortæller Ziggi Santini, forsker i mental sundhed.

Generalforsamling

Det at bidrage til verden omkring os på frivillig basis har så stor indvirkning på vores samlede trivsel, på mange forskellige parametre, at det spiller en central rolle i en national mental sundhedsfremmekampagne. En forskningsbaseret indsats, der skal fremme viden om og tiltag for mental sundhed landet over via ”ABC-modellen”, en slags krams-faktorer for mental sundhed, KRAMS står for kost, rygning, alkohol, motion og stress.

”I ABC-modellen arbejder vi med tre domæner, som vi ved har enorm betydning for den mentale sundhed. A står for at gøre noget aktivt, B’et dækker over at gøre noget sammen, og C står for at gøre noget meningsfuldt. Det er tre elementer, som frivilligt arbejde i høj grad ”bon’er” ud på. Når man er frivillig, holder man sig typisk aktiv på en eller anden måde, ofte ved at samles med andre omkring en aktivitet, der er til gavn eller glæde for de involverede eller omverdenen,” forklarer Ziggi Santini, forsker, ph.d. ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

Frivillighed fordobler chancen for mental sundhed

Han har i mange år forsket og specialiseret sig indenfor mental sundhed, og i 2018 stod Ziggi Santini bag et stort skandinavisk studie om netop sammenhængen mellem mental sundhed og det at engagere sig i frivilligt arbejde. Hele 14.000 respondenter fra Danmark, Sverige, Norge og Finland deltog i undersøgelsen, og tendensen var klar.

”Frivilligt arbejde fordoblede chancerne for at have optimal mental sundhed blandt deltagerne i vores undersøgelse. Optimal mental sundhed betyder et højt niveau af mental trivsel og af at fungere godt i sin hverdag, og vores resultater viste, at dem, der engagerer sig frivilligt, har en markant højere sandsynlighed for at trives optimalt, sammenlignet med dem der ikke gør det. Faktisk var sandsynligheden dobbelt så stor blandt dem, der er aktive én gang ugentligt – men vi så også en klar sammenhæng selv ved mindre frekvenser. Og vores studie står ikke alene, der findes mange forskellige studier, der kan dokumentere en række helbreds- og trivselsmæssige fordele ved frivillighed.”

Det går begge veje, en positiv spiral

Et kritisk og oplagt spørgsmål melder sig, som Ziggi da også hyppigt får: Er det den frivillige indsats, der fremmer mental sundhed? Eller er det i højere grad mennesker i trivsel, der har overskud til at engagere sig? Ziggi medgiver: ”Jo mere overskud, jo større sandsynlighed er der for, at man melder sig som frivillig. Men det går altså også den anden vej, viser undersøgelserne på området. Det er lidt ligesom med sport: mere mentalt overskud øger sandsynligheden for, at mennesker dyrker sport, men vi ved også, at sport på længere sigt kan bidrage til mentalt overskud og bedre mental sundhed. Vi kan se et lignende mønster mellem mental sundhed og frivilligt arbejde, hvor frivilligt arbejde på flere måder kan have en positiv virkning,” slår Ziggi Santini fast.

Hvad er meningsfuldt for dig?

Der kan være forskellige motiver til at engagere sig: unge mennesker drives oftere af at få noget på cv’et, mens ældre i højere grad er motiveret af at gøre en forskel – men motivet har ikke nødvendigvis den store betydning for den personlige gevinst, ifølge Ziggi Santini:

”Noget af det interessante ved mental sundhed er, at selvom det kan være forskellige ting, der kan belaste den, så er det i store træk det samme, der styrker vores mentale sundhed. Og uanset motivet for at bidrage, så ser det overordnet ud til at gavne på samme måde. Hvad er det så, man skal bidrage med? Det vigtigste er at finde ud af, hvad der føles meningsfuldt for dig. Særligt det meningsfulde element, ved vi, er utroligt vigtigt bl.a. for vores selvværd, selvfølelse og følelse af at være til nytte for nogen eller noget.”

Kan flytte fokus fra sygdom til noget større

Vigtigheden af at opleve meningsfuldhed er til at forstå, men der kan være forskellige barrierer for at komme i gang, mange mennesker mangler måske tid til at prioritere det, vurderer Ziggi Santini. Ved kronisk sygdom kan der være nogle særlige udfordringer på spil: ”Mange med kronisk sygdom oplever mindre overskud, men også ensomhed. Det gælder måske ikke mindst for en synlig sygdom som psoriasis, der kan være forbundet med tabu, som kan føre til, at man isolerer sig. Her er frivillighed faktisk enormt relevant: Et vigtigt værktøj til at afhjælpe ensomhed er netop at få ensomme mennesker til at engagere sig i frivilligt arbejde. Fordi det er så effektivt til at danne sociale relationer,” forklarer Ziggi Santini og fortsætter:

”Frivilligt arbejde kan hjælpe til at få øjnene op for, at ja det er svært at have sådan en lidelse, men det forsvinder ikke af at sidde og tænke over det. Og der er andre ting, der også er vigtige – man kan stadig gøre en forskel for et andet menneske, selvom man har psoriasis. Det kan flytte fokus fra sygdommen til noget større end én selv, når man kommer i et aktivt fællesskab og er sammen om noget meningsfuldt,” slutter Ziggi Santini.

Om ABC-kampagnen

ABC-kampagnen drives fra Københavns Universitet og går ud på at udbrede kendskabet til ABC-modellen som et simpelt værktøj til fremme af mental sundhed via bl.a. partnerskab med kommuner og netværksorganisationer landet over.

...

Artiklen er skrevet af Puk Holm Hansen, kommunikationsansvarlig, Psoriasisforeningen, og bragt i Hud & Helse 4-2022.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.