Luftfoto af Aarhus Universitetshospital

NCAS får forlænget bevilling, mens finansloven for 2023 afventes

Nyhed

Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme har – med stærk opbakning fra bl.a. Psoriasisforeningen – længe arbejdet målrettet på at sikre permanent finansiering efter udløb af pilotprojekts bevillingsperiode. Nu har NCAS sammen med en række sundhedsorganisationer fået tildelt bevilling for første kvartal af 2023 – en vigtig nyhed der tegner godt, mener Psoriasisforeningens direktør.

Efter folketingsvalg og regeringsdannelse har vedtagelsen af den endelige finanslov naturligt ladet vente på sig – og med den ligeså en afklaring om finansiering af en række sundhedsorganisationer, hvis fremtid afhænger af forhandlingerne. Det gælder blandt andet Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme (NCAS). 

Derfor er det en vigtig nyhed og særdeles positivt, at NCAS står på en liste med i alt 11 sundhedsorganisationer, der, som Sundhedsministeriet op til årsskiftet kunne meddele, via en midlertidig bevillingslov har fået tildelt midler til første kvartal af 2023. 

”Vi er taknemmelige for og meget positive over, at NCAS af den nye regering sammen med Folketingets øvrige partier er udvalgt som en af de organisationer, man ikke vil risikere at lukke ned helt eller delvist, mens vi venter på finansloven. Det viser, at NCAS har en vis prioritering, at man er bevidst om centrets store værdi, og det giver forhåbning om, at der er interesse for at sikre dets fremtid,” udtaler direktør for Psoriasisforeningen, Lars Werner. 

NCAS har vist sit værd

Som oprindeligt et pilotprojekt, har fremtiden for centret for autoimmune sygdomme længe været usikker, ikke mindst efter den 4-årige bevillingsperiode er udløbet med 2022. Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme blev etableret ved Aarhus Universitetshospital i marts 2018 efter en bevilling fra Sundhedsministeriet på 18 millioner til projektet, der skal løfte behandlingen af mennesker med autoimmune sygdomme – en udsat gruppe af patienter der ofte er multisyge, og hvis udfordringer i mødet med sundhedsvæsnet stiger med antallet af diagnoser. 

”Siden etableringen har centret opereret i front på feltet med udvikling af nye innovative løsninger mhp. at sikre denne patientgruppe et helhedsorienteret og sammenhængende behandlingsforløb. De foreløbige meldinger fra både kliniske forsøg og patientinterviews viser lovende resultater, som man håber på at udbrede til resten af landet på sigt,” forklarer Lars Werner og fortsætter: 

”– hvilket da også var målet med centret: at udvikle ny viden, løsninger og best practice der kan komme alle med autoimmune sygdomme til gavn. Derfor vil det være ubærligt, hvis vi taber centret og de lovende fremskridt på gulvet på dette kritiske tidspunkt.” 

Om patienter med autoimmune sygdomme

Patienter med autoimmune sygdomme (fx psoriasis/psoriasisgigt, kroniske tarmsygdomme og rygsøjlegigt) er ofte multisyge med både følgesygdomme og flere autoimmune diagnoser. Det giver komplekse sygdomsforløb og udfordringer for både patient og sundhedssystem.

Samtidig viser undersøgelser, at jo flere autoimmune diagnoser, man har, desto sværere har man ved at tage en uddannelse og få og fastholde et arbejde, og autoimmune patienter har i gennemsnit 28 ekstra sygedage om året som følge af deres sygdom. Udfordringerne i mødet med sundhedssystemet stiger også med antallet af diagnoser, hvorfor der er meget at hente ved innovation og effektivisering af behandlingen for den udsatte patientgruppe.

Det er baggrunden for etablering af NCAS, som AUH sammen med Psoriasisforeningen og en række patientforeninger inden for det autoimmune område har banet vejen for at få etableret, læs mere her

...
Nyhed

Sundhedsministeriet har bevilget 18 millioner til et fireårigt projekt om etablering af et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme på Aarhus Universitetshospital. Det er Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt og Dansk Folkeparti, der har initieret og prioriteret bevillingen til centret.

Kontakt Psoriasisforeningen på telefon

+45 36 75 54 00

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.