Landskabsbillede viser udsnit af stranden ved Det Døde Hav, hvor psoriasispatienter sendes i klimabehandling. En gruppe mennesker bader i det salte vand ved bredden og flyder.

Efter pres: Visitering til klimabehandling i Region Syd tilbage hos egen hudlæge

Nyhed

Psoriasisforeningen har lagt en vedholdende indsats i at få visitation til klimabehandling i regionen tilbage til egen hudlæge, hvor den hører hjemme. Nu ophører centralvisitationen ved OUH i forbindelse med evaluering af den toårige forsøgsordning og vedtagelse af nye retningslinjer, der gælder fra 2022.

Når psoriasispatienter visiteres til klimabehandling over hele landet, foregår det ofte via den praktiserende hudlæge, og det er af afgørende betydning for at sikre adgang til behandlingen for de patienter, der har behovet. Derfor udtrykte Psoriasisforeningen bekymring, da Region Syddanmark, efter en periode med debat om kriterierne for indstilling og visitation til behandlingen, indførte en toårig forsøgsordning per 1. juni 2019. 

Med ordningen, der grundet coronapandemien blev forlænget til udgangen af 2021, måtte alle psoriasispatienter først til deres praktiserende hudlæge for derefter at skulle omkring Odense Universitetshospital for at blive godkendt til et behandlingsophold, i stedet for at kunne vurderes og visiteres af egen hudlæge som hidtil.

I forbindelse med en evaluering af forsøgsordningen på et møde i regionens sundhedsudvalg i foråret 2022, er det sammen med vedtagelse af nye retningslinjer for visitation besluttet at udfase centralvisitationen med ordningens udløb, og dermed tilbageføre den til egen hudlæge fra 2022. 

Efter en længere proces, som Psoriasisforeningen har engageret sig i fra start til slut, er vi glade for, evalueringen af forsøgsordningen har vist, at visitationen hører hjemme hos egen læge, der kender patienten bedst,”
udtaler direktør for Psoriasisforeningen, Lars Werner, og fortsætter:

”Der er pres på klimabehandling som behandlingstilbud ikke kun i Region Syddanmark, men det er fortsat en vigtig behandlingsmulighed for mange og en mærkesag for Psoriasisforeningen at sikre alle med psoriasis lige adgang til de behandlingsmuligheder, der nu engang er godkendt, uanset hvor i landet de bor.” 

Har fortsat et øje på området

Beslutningen om at lade centralvisitationen ophøre blev på nævnte møde vedtaget sammen med nye retningslinjer til visitation til behandlingen i regionen på linje med de officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i form af de nationale kliniske retningslinjer for psoriasis samt på linje med nye guidelines fra Dansk Dermatologisk Selskab (se link til de nye retningslinjer i boksen). 

Dog med en bemærkning om, at regionens sundhedsudvalg forelægges en status på visitation til klimabehandling i regionen efter et år, samt at hvis der kommer nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen på området, så skal disse indarbejdes i den regionale retningslinje for visitation.

Solid indsats med interessevaretagelse

Gennem en betydelig og vedholdende indsats med flere pressehistorier, debatindlæg og deltagelse i politiske møder, foretræde, regionsmøder og dialogmøder med OUH mv. har Psoriasisforeningen presset på for, at patienternes stemme blev hørt og konsekvenserne af forsøgsordningen blev anerkendt og taget med i beslutningsprocessen. 

Fx fik Psoriasisforeningen ifm. vedtagelse af forsøgsordningen lovning på, at antallet af patienter sendt i klimabehandling ikke skulle reduceres hverken som formålet med eller konsekvens af ordningen, ikke desto mindre skete netop dette og i uventet høj grad ─ hvilket foreningen slog hårdt på, da et af de primære formål med forsøgsordningen tværtimod var et sikre en mere ensartet visitering i regionen.

Et presseklip fra AvisenDanmark der viser læserbrevet med billede og overskrift.
Debatindlæg/Kommentar/Holdning

Trods lovning på det modsatte, bliver færre og færre visiteret til vigtigt behandlingsophold - det er titlen på læserbrevet, som næstformand og formand for foreningens klimabehandlingsudvalg, Lonny Andersen, har fået udgivet ved en række lokalmedier mandag den 22. november.

Psoriasisforeningen følger fortsat udviklingen på området og holder øje med, om antallet af patienter sendt i klimabehandling i Region Syddanmark kommer tilbage til et niveau, der er nogenlunde sammenligneligt med situationen før forsøgsordningens indtræden, eller i hvert fald passende ift. det antal patienter der estimeret er kandidater til behandlingen i regionen. 

Holde i hånd

Få indflydelse, eksklusive tilbud og rabatter og støt forskningen

Kontakt Psoriasisforeningen på telefon

+45 36 75 54 00

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.