Indhold
Nyttig viden

Velbehandlet psoriasis er alfa og omega – også ved graviditet

For nogle er drømmen om at stifte familie ikke en lige vej, men er vejen mere kompliceret, når man har psoriasis? Når en kvinde eller et par ønsker at stifte familie, melder der sig uvilkårligt et væld af tanker og spørgsmål. Har man oveni en kronisk sygdom som psoriasis, bliver tankerne og spørgsmålene ikke færre.

gravid kvindes mave

I denne artikel vender læge og forsker, Cæcilie Bachdal Johansen, nogle af de centrale spørgsmål, som knytter an til psoriasis og graviditet. Og i følge hende er det en god idé at kontakte den hospitalsafdeling, man er tilknyttet, så snart man overvejer graviditet, for der er hjælp at hente. 

Et stort og relativt uafdækket område 

Cæcilie Bachdal Johansen er ved at skrive ph.d. med titlen ”Psoriasis og graviditet”. Der har tidligere kun været udført mere sporadiske studier inden for feltet psoriasis og graviditet. Nu søger hun i sin ph.d. at skabe et større overblik over området. Fra undfangelse til fødsel. 

Når graviditeten lader vente på sig 

Kvinder med psoriasis kan have svært ved at blive gravide, men det kan være svært at afgøre, om det skyldes selve psoriasissygdommen, eller om der er andre faktorer på spil. ”Mange psoriasispatienter lider af andre autoimmune sygdomme eller af  følgesygdomme, såkaldte komorbiditeter,” fortæller Cæcilie Bachdal Johansen.

”Vi ved at mange af disse sygdomme også påvirker fertiliteten, så det kan være svært at danne et eksakt overblik over, hvad der skyldes hvad.” Hun henviser til studiet “No Increased Risk of Fetal Death or Prolonged Time to Pregnancy in Women with Psoriasis” fra 2014, hvor der ikke umiddelbart er noget, der tyder på, at psoriasis i sig selv nedsætter fertiliteten. 

Psoriasis kræver planlægning – også når det kommer til familieforøgelse

Selvom psoriasis ikke i sig selv er udslagsgivende i forhold til fertiliteten, bør du stadig starte graviditetsplanlægningen i god tid, da nogle typer medicin kan påvirke fertilitet, graviditet og amning.

”Man ved at 50 procent af alle graviditeter ikke er planlagte, men der er godt  ræsonnement i at starte planlægningen tidligt, hvis man har psoriasis i hud og led og ønsker at få barn,” fortæller Cæcilie Bachdal Johansen. 

”Har man moderat til svær psoriasis, bør man tale med sin behandlingsansvarlige hudlæge på hospitalet, hvor man er i behandling, så snart de første tanker om  familieforøgelse melder sig. Men er man allerede blevet gravid og i biologisk behandling, er der ingen grund til bekymring,” lægger hun vægt på og uddyber, ”TNF- a hæmmerne (én lægemiddelgruppe af biologiske lægemidler) har været på markedet siden 1999 og studier viser, at der ikke ses tegn på øget risiko for fosterskader ved disse præparater.” 

’Go’ og ’No-Go’ i vordende forældres behandling 

Er du i biologisk behandling, er der kommet ny behandling på det danske marked under navnet Cimzia. ”Er man i biologisk behandling, kan man tale med sin læge om evt. at skifte til Cimzia, som har vist kun at trænge over i moderkage og modermælk i  forsvindende lille grad, og derfor ikke påvirker barnet,” fortæller Cæcilie Bachdal Johansen.

”Dette kan være en behandlingsmulighed for dem med svær og behandlingskrævende psoriasis under graviditeten og er i tråd med Dansk Dermatologisk Selskabs seneste retningslinjer.” 

Du kan se retningslinjerne her

Er du derimod i behandling med methotrexat, er det ekstra vigtigt med planlægning. Methotrexat må ikke anvendes, mens du er gravid eller ammer, da  præparatet bl.a. bruges til medicinsk abort. Ifølge Sundhed.dk påvirker methotrexat både æg- og sædceller, og det kan forårsage abort og medfødte misdannelser hos det ufødte barn.

Behandling med methotrexat bør standses mindst 3 måneder før, du forsøger at blive gravid eller far til et barn. Bliver du gravid, mens du eller din partner tager methotrexat, bør du tage kontakt til din læge. Men der er også hjælp at hente for dem, der ikke tåler biologisk behandling.

”Det er for nogle en mulighed at skifte til lysbehandling i perioden op til og under graviditeten samt i ammeperioden,” forklarer Cæcilie Bachdal Johansen. 

Behandling vigtig – også under graviditet 

Det er vigtigt at være velbehandlet under sin graviditet for en ubehandlet psoriasis kan have store konsekvenser for fosteret.

”Vi ved fra andre immunmedierede inflammatoriske sygdomme (sygdomme, hvor en fejlregulering af immunsystemet fører til en betændelsestilstand) i kroppen bl.a. leddegigt og kronisk tarmbetændelse, hvor kvinderne er i samme type biologisk behandling (TNF-alfa hæmmere), som vi bruger mod psoriasis, at det går bedre med selve graviditeten, når kvinderne er velbehandlede. Psoriasis er en systemisk sygdom dvs. i hele kroppen, og vi formoder, at det ikke er godt. godt for det udviklende foster, hvis moderen ikke er velbehandlet. Manglende behandling af moderen kan føre til væksthæmning af det ufødte barn og svangerskabsforgiftning hos moderen, ”oplyser Cæcilie Bachdal Johansen.

Sådan påvirker en graviditet din psoriasis

I 2005 blev der lavet et studie med fokus på den effekt kroppens hormonelle  forandringer under og efter graviditet har på psoriasis i huden. Studiet hed ”Hormonal Effect on Psoriasis in Pregnancy and Post Partum” og viste, at over halvdelen af kvinderne oplevede en forbedring af deres psoriasis i forbindelse med graviditeten. Men efter  graviditeten oplevede helt op mod 65 procent en forværring af deres sygdom. 

Cæcilie Bachdal Johansen forklarer sammenhængen, ”Mens man er gravid lægger kroppens immunforsvar en dæmper på sig selv for ikke at afstøde fosteret. Derfor vil nogle opleve, at deres psoriasis er mindre udtalt under selve graviditeten. Til gengæld  oplever mange, at deres psoriasis blusser op igen, når de har født. Det hænger sammen med det pres, der er på kroppen, når man har en baby, der skal ammes, vækker en flere gange i løbet af natten og vender hele ens rytme og hverdag på hovedet. Det påvirker kroppens stressberedskab, og det er velkendt, at stress får psoriasis til at blusse op.”

Når rådgivningen halter efter

Men mange med moderat til svær psoriasis, får slet ikke de vigtige råd og informationer før, under og efter graviditeten, viser det sig. ”Vi ved fra en nylig  spørgeskemaundersøgelse for patienter med reumatologiske gigtsygdomme og psoriasis, at gigtpatienter modtager bedre rådgivning fra gigtlægerne på hospitalet, mens psoriasispatienter i langt større grad selv søger information fx på internettet,” påpeger Cæcilie Bachdal Johansen og præciserer, ”Resultatet bliver, at kvinder med psoriasis ofte bare stopper behandlingen uden at rådføre sig med deres hudlæge inden, fortæller erfarne forskere på området.” 

Undersøgelsen “Awareness about Family Planning and Pregnancy Expectation Among Patients with Chronic Inflammatory Disease of the Skin or Joints” af K Schreiber et al., som Cæcilie Bachdal Johansen refererer til, og som hun selv er medforfatter på, viser endvidere, at psoriasisramte kommende forældre efterspørger mere information.

”Spørgeskemaundersøgelsen viste for psoriasispatienternes vedkommende et gab mellem, hvad patienter gerne vil vide, og hvad de får at vide. Og det gælder både mænd og kvinder. Mange par er også bekymrede for, om den biologiske behandling kan påvirke gennem sæden,” slår hun fast. 

Og det er et stort problem, når kvinder fra forskellige patientgrupper modtager meget  mens rådgivning til trods for, at den behandling de er i, er den samme, erkender hun.

”Der er et stort forbedringspotentiale inden for hudlægespecialet, når det kommer til rådgivning omkring familieplanlægning i forbindelse med psoriasis. Sammenligner vi os med specialer, der behandler gigt og mave-tarmsygdomme, så er de på forkant med bedre og mere systematisk rådgivning. Det kommer sig formentligt af, at psoriasis ikke er en akut livstruende tilstand, som tarmbetændelse kan være.” 

Fremtidens drømmescenarie

Uanset er der brug for bedre guidelines fra Dansk Dermatologisk Selskab, giver Cæcilie Bachdal Johansen udtryk for, ”De der findes i dag, er ikke klare nok, og så kan det blive op til den enkelte læge at rådgive ud fra egen klinisk erfaring og faglig præference - og ikke mindst et forsigtighedsprincip.” 

Hun påpeger, at der er behov for et tættere patient-læge-forhold. ”Drømmescenariet er, at kvinden/parret får tilknyttet en læge med specialviden på området, fra de beslutter sig til graviditet. – En læge som kan følge dem hele vejen parallelt med jordmoder og egen læge,” slutter hun. 

Cæcilie Bachdal Johansen har modtaget støtte til dele af sin forskning fra UCB Pharma, der producerer Cimzia. 

Psoriasis og arv

Et engelsk studie viste, at mens risikoen for at få psoriasisgigt ligger på 0,1 % generelt i  befolkningen, så er den på 5,5 %, hvis en forælder eller søskende har diagnosen. Samme studie viste, at risikoen for at barnet fik psoriasis (ikke psoriasisgigt) var 19 gange større ved en forælder/søskende med psoriasisgigt i forhold til den generelle befolkning. Der er ikke lavet tvillingestudier over psoriasisgigt pga. den lave forekomst af psoriasisgigt i befolkningen.

Kilde: Psoriasis: epidemiology Johann E. Gudjonsson, MDa,b,*, James T. Elder, MDc

...

Psoriasis og arv

Tvillingestudier viser, at generne spiller en stor rolle: Der er 3 gange højere risiko for at begge børn udvikler psoriasis hos enæggede end hos tveæggede tvillinger. Undersøgelser har vist, at 1/3 af alle med psoriasis er fra en slægt med andre med psoriasis. Forskerne har endnu ikke et entydigt genetisk billede for, om et barn vil udvikle psoriasis, da der er tale om en såkaldt multifaktuelt genetisk sygdom. Dvs. at flere gener er i spil samtidig. Miljømæssige faktorer spiller formentligt også ind.

Kilde: Psoriasis: epidemiology Johann E. Gudjonsson, MDa,b,*, James T. Elder, MDc

...

Psoriasis og genetiskerisikofaktorer

Flere studier peger på, at risikoen for at barnet udvikler psoriasis er større, hvis det er faderen eller faderens slægtninge, der har psoriasis. Det samme gør sig gældende for psoriasisgigt. Opgørelser har vist, at risikoen for, at barnet udvikler psoriasis, er:

  • 41 % hvis begge forældre har psoriasis
  • 14 % hvis én forælder har psoriasis
  • 6 % hvis søskende har psoriasis
  • 2 % hvis forældre/søskende ikke har psoriasis

Kilde: Psoriasis: epidemiology Johann E. Gudjonsson, MDa,b,*, James T. Elder, MDc

...

Artiklen er skrevet af Mette Vennerstrøm, kommunikationsmedarbejder, Psoriasisforeningen, og bragt i Hud & Helse 4-2020.

Emne

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.