Psoriasis nærbillede

Psoriasistyper

Man kan godt udvikle flere forskellige psoriasistyper. Mange har fx både almindelig psoriasis og hårbundspsoriasis.

Plaque psoriasis (psoriasis vulgaris)

Den hyppigst forekommende psoriasistype er plaque psoriasis, som ses hos ca. 90 procent af alle voksne psoriasis-patienter. Der ses velafgrænsede rødlige, hævede og skællende elementer, der ofte er flere cm store i diameter med lokalisation som beskrevet i starten af afsnittet. Der er ofte tale om langvarige udbrud, der sommetider varer i årevis. Hårbunden er oftest involveret. Når plaque psoriasis er under opheling, sker det ofte først med en central opheling. Når kun periferien af plaques er tilbage, ses der ringformede elementer, hvilket er et godt tegn. Efter opheling af plaque psoriasis kan der ses langvarige pigmentændringer.  

Dråbepsoriasis

Der ses typisk få mm store velafgrænsede rødligere forandringer på kroppen ved dråbepsoriasis. Som ofte forekommer de på de øverste dele af arme og sommetider i hovedbunden. Navnet dråbepsoriasis er opstået, fordi der typisk udvikles et stort udbrud med mange små dråbeformede pletter på kroppen. Dråbepsoriasis ses ofte ved det første psoriasisudbrud og kan opstå i forbindelse med en infektion i de øvre luftveje og eventuelt provokeret af en streptokokinfektion i halsen. De dråbeformede læsioner kan gradvist blive større og overgå til møntstørrelse eller plaque psoriasis.  For psoriasispatienten kan det være traumatisk at opleve sådan et udbrud, der heldigvis har gode behandlingsmuligheder.

Invers psoriasis

Betegnelsen invers psoriasis anvendes om et udslæt, der er lokaliseret til hudfolder, hvor to hudområder ligger tæt ved hinanden. Det forekommer specielt i armhuler, navle, skridt, under bryster, imellem hudfolder på mave og mellem baller. Det er især et problem hos overvægtige. Huden har et rødt og skinnende skær med ringe eller ingen skælsætning

Neglepsoriasis

Neglepsoriasis viser sig typisk som en "fingerbølprik" i neglen. Ofte vil neglene blive tykke og ujævne og med mange små fordybninger i overfladen. I visse tilfælde bliver neglen løs.

Pustuløs psoriasis

Pustuløs psoriasis følger et andet betændelsesmønster. Huden vil typisk være tilsået med myriader af knopper, der indeholder hvidt pus og død hud. Ved universel pustuløs psoriasis kan almentilstanden blive påvirket med feber, ledgener sammenflydende diffus rødme med udbredte pustler på huden. Der kan ses udtalte forandringer på tungen. Indlæggelse på hudafdeling kan blive nødvendigt.

Hårbundspsoriasis

Hovedbunden er det område, der hyppigst er angrebet af psoriasis, og det er ofte et af de første steder, hvor sygdommen ses. Hårbundspsoriasis optræder hos hver anden med psoriasis. Den hyppigste lokation er bag ørerne, men det kan også forekomme neden for hårgrænsen. Udbruddene kan variere meget fra fin, diffus afskalning til massiv skælsætning. Psoriasis i hovedbunden giver heldigvis kun sjældent anledning til permanent hårtab. Det er for mange en stor psykosocial belastning at have psoriasis netop her. Behandling af psoriasis i hovedbunden er derfor ofte en større udfordring end behandling af psoriasis andre steder på kroppen.

Generaliseret pustuløs psoriasis (GPP) 

Generaliseret pustuløs psoriasis er en sjælden type af psoriasis. Ved GPP ses pludselig og udbredt dannelse af små sterile pustler på store områder af kroppen med tilbagevendende episoder af forværringer eller opblussen. GPP kan føre til livstruende komplikationer (såsom hjertesvigt, nyresvigt og sepsis) og kræver ofte akut pleje. 

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.