Pressefoto af landsformand Sten Svensson

Landsformand Sten Svensson: "Det skal ses som udtryk for, at vi forstår vores medlemmers situation."

Medlemskontingentet nedsættes med 10 procent for 2023

Medlemsinfo

Mange medlemmer er ramt af inflationen. For at imødekomme det økonomiske pres, har Psoriasisforeningens hovedbestyrelse vedtaget en midlertidig nedsættelse af kontingentets beløb, for alle på nær firmamedlemmer. Med tiltaget ønsker foreningen at imødekomme medlemmerne i den udstrækning, det er muligt, værne om de svageste medlemmer og sikre fortsat støtte til foreningens arbejde, udtaler formand Sten Svensson.

”Din næste kontingentbetaling nedsættes med 10 procent,” har Psoriasisforeningens ca. 4.500 ordinære medlemmer for nylig kunnet læse i et personligt brev fra foreningens direktør. Det er måske ikke det beløb, der gør forskellen på, om man kan betale sin gasregning, erkender foreningen, men det skal ses som et udtryk for, at vi forstår vores medlemmers situation, forklarer formand, Sten Svensson:

”Jeg ved, at mange, og måske især ældre, medlemmer af foreningen netop nu sidder og prøver at få budgettet til at hænge sammen. Måske skal de træffe valget mellem at tilgodese sig selv med bare et par få fornøjelser eller endda fornødenheder, eller om de skal fortsætte medlemskabet af den ene eller anden forening. Derfor ønsker vi at melde ud allerede nu, at vi nedsætter beløbet for den næste kontingentbetaling,” udtaler formanden og fortsætter:

”For det enkelte medlem er det måske ikke det store beløb, men for foreningen er det dog en omkostning, der kan mærkes. Alligevel er det vigtigt for os at anerkende den situation, samfundet står i, og gå forrest ved at vise, at Psoriasisforeningen også påtager sig et ansvar og handler på det. Vi må alle bidrage i denne tid, skære til og optimere brugen af vores resurser. Vi håber, det vil blive oplevet som en imødekommelse af vores medlemmer; at vi tager hånd om dem og værdsætter dem. Det er jo medlemmerne, der udgør Psoriasisforeningen,” forklarer Sten Svensson.

Vi håber, det vil blive oplevet som en imødekommelse af vores medlemmer; at vi tager hånd om dem og værdsætter dem,”
Sten Svensson, formand for Psoriasisforeningen.

Vigtigt at sikre fortsat støtte til foreningens mange aktiviteter som civilorganisation

Samtidig er det selvfølgelig vigtigt for foreningen at sikre fortsat opbakning til de mange aktiviteter, støtte og rådgivning, som Psoriasisforeningen yder til gavn for både de 4.500 medlemmer, men også de mere end 200.000 med den kroniske hudsygdom i Danmark og deres pårørende.

”Da coronakrisen var på sit højeste, så vi for alvor civilorganisationernes betydning for vores samfund og den store opgave, de løfter. Som en mindre NGO løser vi en række vigtige opgaver og yder en væsentlig støtte og vejledning, der fungerer som supplement til det offentliges tilbud og behandling – og det for en betydelig, men temmelig udsat og overset patientgruppe af kronikere, ofte med multisygdom. Vores medlemmer er helt afgørende i den henseende, da vi er afhængige af medlemskaber, frivillige og private bidrag for at kunne fortsætte vores arbejde,” understreger Sten Svensson.

Dit kontingent nedsættes automatisk

Er du medlem, vil du ved næstkommende kontingentbetaling i 2023 automatisk blive opkrævet det nedsatte beløb svarende til din medlemskabstype. Du behøver ikke foretage dig noget.

Det efterfølgende år betaler du igen normal pris for dit medlemskab, medmindre du får besked om andet. Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte medlemssekretær Annette Blichfeldt på ab@psoriasis.dk

Vi håber, det er tydeligt for dig, at dit medlemskab gør en forskel
Som medlem bidrager du bl.a. til at muliggøre forskning i bedre behandlinger, oplysningskampagner, arrangementer og fællesskab, vores rådgivningslinje – og meget mere.

Dit medlemskab har stor betydning for vores arbejde, og vi håber, du fortsat vil støtte psoriasissagen.
 

...

Patient til patient information og støtte er afgørende

Psoriasisforeningen herunder og i særdeleshed foreningens frivillige yder landet over en stor indsats for, at børn, unge og voksne med psoriasis kan mestre og leve godt med deres kroniske sygdom. Eksempelvis arrangerer de sociale og faglige aktiviteter, foredrag med sundhedsfaglige, politikere og andre, der kan formidle nyeste viden, forskning og redskaber og forbedre vilkårene for patientgruppen.

Det vigtigste er dog, ifølge formanden, at medlemmer møder andre medlemmer: ”Og der oplever et fællesskab, hvor de kan dele værdifulde erfaringer. For os er nøglen: ’Du er ikke alene’, det har stor betydning for mange med psoriasis at opleve. Også af denne grund håber vi, tiltaget kan bidrage til, at flere vil bevare deres medlemskab med de fordele, netværk og støtte, det giver," siger Sten Svensson.

Mennesker med kroniske sygdomme fravælger behandling, fordi de ikke har råd

Inflationen presser ikke mindst de mange danskere med handicap og kroniske sygdomme, en gruppe som ofte befinder sig i de laveste indkomstgrupper og/eller på kanten af eller helt uden for arbejdsmarkedet. Specifikt er mennesker med psoriasissygdomme ofte ramt af multisygdom fx med følgesygdomme som hjertekarsygdomme, diabetes, gigt og depression samt andre autoimmune diagnoser.

Dertil kommer, at kronikere ofte har yderligere udgifter til sundhedsydelser som fx fysioterapi, psykolog eller blot dyr lægeordineret medicin fx dyre cremer ved psoriasis, som ikke dækkes fuldt af offentligt tilskud.

I slutningen af oktober offentliggjorde Danske Handicaporganisationer, som Psoriasisforeningen er medlem af, en undersøgelse blandt mennesker med handicap og kronisk sygdom foretaget af Analyse Danmark, der viser, at næsten hver fjerde af de adspurgte har stoppet nødvendig behandling, fordi de ikke havde råd. Samtidig frygter 51 procent ikke at have penge nok til medicin og behandling i fremtiden. Læs mere om undersøgelsen på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

 

Kontakt Psoriasisforeningen på telefon

+45 36 75 54 00

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.