Klimabehandling

Klimabehandling

Klimabehandling er en behandling, som ved hjælp af naturens mineraler og solens stråler kan forbedre psoriasis. Behandlingen er målrettet patienter med svær psoriasis og bruges som et alternativ til indlæggelse på hospital.

Der sendes årligt patienter til behandling i Israel. Der er også mulighed for at komme på behandlingsophold i Kroatien eller på Læsø. 

Saltvand og cremer

Behandlingen består i solbadning og badning i mineralrigt vand kombineret med indsmøring i salver og evt. olie- og tjærebade. Desuden er det vigtigt, at man smører sig flere gange dagligt med creme for, at huden ikke udtørrer. Der lægges en individuel behandlingsplan for sol- og badetider, der er tilpasset patientens hudtype og lysfølsomhed. Behandlingen varer 4 uger og varetages af danske sygeplejersker.

Alt andet end badeferie

Klimabehandling er ikke en hyggelig badeferie. Det kræver stor selvdisciplin og tålmodighed at solbade, bade i havet på bestemte tider, smøre sig i salver og cremer samt oliebade hver dag i 28 dage. Man kan ikke bare lige ligge sig ind i skygge, hvis man får det for varmt. Resultatet er ofte en total afglattet hud, som dels skyldes solen og vandet dels den afstressende atmosfære.

Under opholdet møder patienterne andre mennesker med samme problemer og har mulighed for at udveksle erfaringer. Mange oplever, at de kommer hjem fra behandling ikke kun pletfri, men også med et mentalt overskud. Mange patienter beretter selv om samværet med ligestillede som en ekstra og meget vigtig sidegevinst. Nogle oplever ligefrem den første klimabehandling som et vendepunkt, fordi opholdet giver dem et godt netværk og hjælper dem med gradvist at acceptere sygdommen.

Bivirkninger

Klimabehandling kan ligesom ved solbadning i almindelighed medføre hudkræft ved overdreven solbadning og især, hvis huden skoldes adskillige gange. Derfor er det også vigtigt at følge den individuelle behandlingsplan, der netop tager højde for dette problem. 

Behandlingens resultat varer desværre ikke evigt, men med efterfølgende behandling kan det opnåede resultat vedligeholdes. Desuden kan det være hårdt at være væk fra familie og venner i 4 uger, ligesom det kan være hårdt for en ægtefælle at være alene med børn og huslige pligter.

Visitation

Det er hudlægen, der bestemmer, om du skal indstilles til klimabehandling. I nogle regioner er det hudlægen i den enkelte kommune, der visiterer. I andre regioner foregår visitationen på sygehusets hudafdeling et par dage om året. Herefter bliver der stillet en kaution for den enkelte patient, hvorefter den egentlig klimabehandling kan bestilles enten hos 1BedreLiv eller Helserejser.

Læs Dansk Dermatologisk Selskabs kriterier for udvælgelse af dermatologiske patienter til klimabehandling her.

Hvert forår stiller Psoriasisforeningen to pædagogledere til rådighed for at varetage et hold børn og unge mellem 12-17 år visiteret til klimabehandling i Israel. Tilbuddet er et fælles initiativ for hele landet, der har til formål at samle børn og unge med psoriasis på ét behandlingshold. 

Læs mere om tilbuddet her.

 

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.