Indhold
Nyttig viden

Intimitet - hvad er det for dig?

Det findes ingen facitliste på, hvad intimitet er. Du definerer selv, hvad dit behov er, og hvor din grænse går, når vi taler om intimitet – og seksualitet. Det handler om gode energier, om at slappe af og om at give sig hen. Det kan alt sammen være med til at fremme din åbenhed, forbedre dit selvværd og din selvtillid.

Kvinde sidder trist på sengekanten, mens kæresten sover videre i baggrunden.

Ord og opfattelser er mange ting. Vi har alle på et eller andet tidspunkt stiftet  bekendtskab med ord, som er indlysende – og deres betydning er lige til højre benet, men som vi ikke italesætter, da vi mener alle er bekendt med betydningen.

Sexolog Anika Meyer mener det er vigtigt at få sat ord på intimitet og samliv, også når man er udfordret med en kronisk sygdom. Intimitet og nærvær er sundt, og man skal leve ekstra sundt, når man har psoriasis. Anikas anbefaling er derfor også at fokusere på intimiteten og derved opnå et sundt samliv med psoriasis.

Tillid og tiltro er en følelse og er dét fænomen, som viser sig ved, at et individ har en forventning om eller tro på, at et andet individ er til at stole på.

Nærvær er mere end den fysiske tilstedeværelse. Nærvær er noget, der opleves. Det  tager udgangspunkt i det, der sker i og mellem mennesker. Nærvær er forbundet med øget opmærksomhed, engagement, motivation, kreativitet og udvikling. 

Tryghed er en psykologisk tilstand karakteriseret ved fraværet af angst, kort fortalt.

Livsglæde er noget, vi alle higer efter. Nogle har allerede fundet livsglæden, mens andre søger den. Livsglæde kan fx være optimisme, at give, at leve i nuet, at leve livet fuldt ud eller at gøre de ting, som man nyder i livet fx gennem intimitet. 

Lyst er en følelsesmæssig tilstand af nydelse og velvære, ofte forbundet med  tilfredsstillelsen af sanselige behov.

Begær er en stærk længsel, som styres af en indre drift og er lysten til sex, der drives frem af kønshormoner. 

Følelse er en sindstilstand, der vedrører en situations eller en forestillings personlige betydning for et menneske. Følelser er vitale for vores sociale samliv og mentale sundhed. De påvirker og former til dels den måde, hvorpå vi forstår og omgås hinanden og virkeligheden i øvrigt.

Kram er altså ikke bare et kram – det er en situation, hvor to mennesker kommunikerer gennem deres krop, og faktisk kan folks kropssprog afsløre ret meget, når de krammer.

Glæde er en relativ størrelse. Det er den følelse, vi får, når vi fx ser på noget, vi godt kan lide, eller på anden måde oplever noget behageligt eller tilfredsstillende. Lige netop derfor er det også uhyre vanskeligt at redegøre for følelsen glæde. 

Det handler om at lære at leve med sygdommen – også i intime relationer. ”Nøglen er åbenhed og accept – i dit tempo,” fortæller Anika, og fortsætter. “Du skal finde dig selv i  en ny rolle, og jo hurtigere du accepterer, at psoriasissen er en del af dig, jo mindre kommer den til at fylde.

Sygdommen skal “Nøglen er åbenhed og accept – i dit tempo” ikke have lov til at styre dit liv. Det er dig, der bestemmer. Jeg vil anbefale, at du flytter fokus, og tænker på dig selv i stedet for din diagnose, som er en detalje i dit liv. Det er dig, der bestemmer.” 

"Det kan være svært at åbne op, være intim og sårbar, når psoriasissen fylder mere end sexlysten – både som single og i et forhold. Derfor kan det være fristende at fravælge sexlivet og tætte relationer pga. smerter og tankerne om omverdenens  fordomme, men det skal du ikke snydes for", siger Anika.  

Kærlighed er navn for tusinde følelser, der spænder fra en mere overfladisk og kortvarig sympati til den dybeste og varigste opfyldelse, et menneske kan opleve. Kærlighed kan give mennesker følelsen af, at de lever, og kærlighed kan få mennesker til at gå i døden. Kærlighed kan knytte et menneske til et andet. 

Artiklen er skrevet af Birgitte Snedker-Sørensen, redaktion, Psoriasisforeningen, og bragt i Hud & Helse 1-2019.

Støt os

40.000
Børn og unge lider af psoriasis

Vi har brug for din støtte så vi kan bryde tabuer, hjælpe de unge og stoppe udviklingen

100 200 300 400 500

Bliv medlem

Meld dig ind i dag, og få adgang til alle fordelene med det samme.
Som medlem af Psoriasisforeningen støtter du en forening som kæmper  for bedre vilkår og livskvalitet for mennesker med psoriasis i hud og led, og deres pårørende.